Få dominans på Google

Google fjerner broad match modifier og udvider phrase match

Google fjerner

broad match modifier

Indholdsfortegnelse

Den kendte metode inden for Google Ads, broad match modifier, er på vej væk.
Men hvorfor lancerer Google denne nyhed?
Lad os først tage et kig ind i, hvad der rent faktisk kommer til at ske.

I Google Ads er det indtil videre muligt at nå ud til relevante kunder med disse keyword match-typer:

  • Exact match: til præcise søgninger
  • Broad match: til brede søgninger
  • Phrase match & broad match modifier: til en balancering mellem exact match og broad match

Google har fundet frem til, at keyword match-typerne broad match modifier og phrase match ofte bliver anvendt i ensartede søgninger, og at det er muligt at nå ud til endnu flere relevante kunder ved at gøre brug af en kombination af de to søgeordstyper.
Derfor har Google valgt at indføre en del af adfærden fra broad match modificer i søgeordstypen phrase match og dermed ændre denne til en ny type sætningsmatch for at styre søgeordene og nå ud til flere relevante kunder. Det betyder, at phrase match ekspanderer og derfor både vil indeholde relevant broad match modifer-trafik samtidig med fortsat at bibeholde sin nuværende ordstillingsfunktion, når det har en essentiel betydning for den enkelte søgning.
Opdateringen vil i første omgang finde sted midt februar, dog kun for annoncører med Google Ads-sprogene engelsk, fransk, tysk, hollandsk, italiensk, portugisisk, spansk og russisk. Ændringen for matchtyperne vil først blive lanceret på dansk d. 21. juli.
Forbedringen vil betyde, at du i fremtiden blot skal gøre brug af den nye sætningsmatchtype for at nå ud til de relevante søgninger, du ønsker at vises i, uden at skulle bekymre dig om at ramme irrelevante søgninger.
Lad os eksempelvis tage et flyttefirma, som ønsker at nå ud til relevante kunder, der skal flytte fra Kolding til Aalborg. Her kan der eksempelvis gøres brug af et søgeord som “flyttefirma Kolding til Aalborg”. Med den nye sætningsmatchtype vil flyttefirmaets søgeord både blive vist i broad match modifier-søgninger som “erhvervsflytning Aalborg” og phrase match-søgeord som “billigt flyttefirma Kolding til Aalborg”. Samtidig vil du undgå at blive vist i søgninger med omvendte betydninger, hvor der eksempelvis søges efter “flyttefirmaer fra Aalborg til Kolding”.

Nedenfor ses yderligere eksempler, der illustrerer forandringen af broad match modifier og phrase match efter opdateringen til den nye type sætningsmatch.

Google Ads BMM opdatering

Hvad vil der ske med broad match modifier?

Efter d. 21. juli vil det ikke længere være muligt at oprette broad match modifier søgeord, men dennes funktion vil være mulig at tilgå igennem den opdaterede nye type sætningsmatch. Eksisterende broad match modifier-søgeord vil fortsat blive vist, dog under den opdaterede sætningsmatch med søgeord“-symbolet. Da den løbende ændring af de to søgeordsmatch typer sker samtidig, er der ingen grund til en øjeblikkelig implementering af tiltaget til dine eksisterende søgeord. Google anbefaler dog, at man fremadrettet gør brug af sætningsmatchtypen, når der oprettes nye søgeord grundet den løbende opdatering.

Hvorfor lancerer Google denne nyhed?

Det var teaseren i starten af indlægget. Og umiddelbart kan det ses ud fra to vinkler:

  1. Googles algoritme er blevet så skarp, at den kender den fulde søgeintention bag en specifik søgning. Og derved også kan matche op med hvilke søgeord, der er sat i broad match modifier, som ikke passer til søgeintentionen.
  2. Google begrænser efterhånden vores adgang til data. Som for eksempel i 2020 hvor de fjernede en stor del af de søgetermer, vi kan trække ud. Og nu vil de selv styre, hvilke søgeord og søgeintentioner der passer sammen.Denne tendens indikerer, at Google på sigt vil få mere magt i hele processen ved at annoncere gennem Google annoncering. I visse tilfælde kan Google ud fra deres data komme med gode anbefalinger, som vi ikke har indsigt i. Dog ser vi stadig markante udfordringer, når Google selv vil tage styringen fx i form af Smart Bidding, som ikke altid virker efter hensigten.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til

200 Trustpilot ratings
4,9
30 Google ratings
5,0
80 Facebook ratings
5,0
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 300 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på Google-dominans?

Vi skaber brancheførende resultater. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO. Når du booker et møde med os, vil du opleve forskellen.