Få dominans på Google

Profitsporing for ambitiøse webshops

Afspil video

Vil du hellere omsætte for 1000 kr. og tjene 100 kr. eller omsætte for 500 kr. og tjene 200 kr.?

Svaret er vel åbenlyst, ikke?

Desværre er der rigtigt mange webshops, der stadig fokuserer på, hvor meget de omsætter for, frem for profitten.

Hvordan kan det lade sig gøre?

Hvis du ikke allerede vidste det, står ROAS for Return On Ad Spend og POAS for Profit On Ad Spend.

Og det er selvfølgelig profitten, det giver mest mening at optimere ud fra.

Bruger du penge på Facebook og Google, så det godt at komme i gang nu!

Har du allerede opsat profitsporing: Fedt!

Så følg med og, få vores nyeste learnings og se, hvilket nyt tool, ProfitMetrics præsenterer.

Se webinaret og få viden om:

  • Hvad er den store forskel på ROAS og POAS?
  • Opsætning af profitsporing
  • Hvordan du optimerer ud fra profit i Google Ads
  • Ekstra tricks til profitmaksimering
  • ProfitMetrics lancerer et ekstra tool til profitsporing  (cross channel)

Speakers til dette webinar:

Google-bureau

Bilal Yasin

Senior Paid Search Specialist
Software til profitoptimering

Frederik Boysen

CEO & founder
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 300 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på Google-dominans?

Vi skaber brancheførende resultater. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO. Når du booker et møde med os, vil du opleve forskellen.