Få profitabel vækst

Quality Score – Den gyldne vej til billigere klikpriser

Quality Score

Den gyldne vej til billigere klikpriser

Indholdsfortegnelse

Du kender det højst sandsynlig allerede. Du vil gerne have mere ud af dine annoncekroner, men er måske i tvivl om, hvordan du kan opnå størst mulig effekt ved optimering af jeres Google Ads-setup. Inden for Google Ads er optimering af Quality Score (kvalitetsresultat) et af de absolut vigtigste områder at fokusere på.
Quality Score har stor betydning for klikpriserne i Google Ads. Har du fx en høj Quality Score, bliver du belønnet med lavere klikpriser og bedre placeringer, og kan i sidste ende skabe langt lavere konverteringspriser.
Her får du en kort introduktion til emnet, og senere hands-on tips og tricks til, hvordan du kan øge jeres Quality Score og dermed sænke jeres konverteringspriser.

Introduktion til Quality Score

Google belønner relevante resultater, uanset om det er betalt eller organisk trafik. I Google Ads-regi får I en score mellem 1-10 på jeres individuelle søgeord. Denne score skal primært bruges som et analyseværktøj, og ikke en direkte KPI.

Nedenfor ses de tre vigtigste faktorer, der kan påvirke din Quality Score:

Quality score

Vægtningen af Quality Score er baseret på relevansen i forhold til søgeordet, den specifikke annonce og landingssiden.

Helt specifikt er de vigtigste faktorer:

  1. Click Through Rate (CTR)
  2. Landingssidens kvalitet og relevans
  3. Relevansen af hvert søgeord i annoncegruppen
  4. Relevansen af annonceteksten
  5. Historisk performance på jeres Google Ads-konto
  6. Annonceudvidelser

Ovenstående er en liste over de mest essentielle faktorer at kigge på inden for optimering af Quality Score. Specielt anvendes CTR som en stærk indikator for Google til at måle relevansen, da annoncen herved bliver vurderet som relevant for den specifikke forespørgsel.

Sådan kan du øge din CTR

Anvend marketingpsykologi i jeres annoncer

Marketingpsykologi handler om, hvordan mennesker tænker, føler og agerer. Der findes flere psykologiske triggers, som kan påvirke brugerne til at udføre specifikke handlinger.
De fire mest brugte triggers er Social Proof, Urgency, Anchoring og Scarcity.

Social Proof:  Vi er som mennesker flokdyr og gør oftest, hvad andre gør. Det samme gælder inden for forretning. Eksempelvis at skrive antallet af anmeldelser fra Trustpilot eller hvor mange kunder I har haft i de specifikke annoncer.

Urgency: Hvis der er et begrænset tidsrum for muligheden kan dette skabe motivation for at klikke.

Anchoring: Hvis du ser en førpris på et tilbud, er du blevet udsat for Anchoring. Vi sammenligner altid med før-prisen, og det bliver derfor mere attraktivt at købe eller bestille produktet/servicen, hvis vi ser den specifikke besparelse.

Scarcity: Hvis der kun er et begrænset antal, stiger behovet for at købe produktet.

Forstå din målgruppe og anvend dine USP’er

Jo mere du forstår din målgruppe, jo bedre annoncer kan du skrive. Ved at forstå de udfordringer, der er gældende for den specifikke forespørgsel, de stiller på Google, kan du forklare, hvordan dit produkt løser deres udfordringer. Disse USP’er er utroligt vigtige for at differentiere jer fra jeres konkurrenter.

Hvor vigtig er Quality Score?

Quality Score er et af de steder, hvor du kan skabe de største optimeringsresultater.
Det er klart en af de mest lavt hængende frugter inden for Google Ads-optimering.
Som du også kan se på nedenstående illustration, er der rigtigt stor forskel på, hvilken score du har i henhold til den cost-per-click, du ender med at betale for.

Hvordan udvælger Google jeres annonceplaceringer?

Ad Rank udregning

Ad Rank er den faktor, der bestemmer den endelige position på Google. Den højeste Ad Rank får position ét og så videre nedad. Den udregnes på følgende måde:
Ad Rank = Quality Score x CPC Bud
Dvs. ud fra ovenstående eksempel er Ad Ranken for Annoncør 1 udregnet som følger: 10 x 2 = 20.
Når vi ved, hvad Ad Ranken er, kan vi hernæst udregne den endelige CPC.
Den måde, Google udregner den endelig CPC, er ved hjælp af følgende udregning:
Endelig CPC = Den næsthøjeste Ad Rank/ Din Quality Score + 0,06 kr.
Hvis vi tager et eksempel fra Annoncør 1, så er CPC’en udregnet således: 16/10+0,06 = 1,66 kr.
Vil du have en uddybning af Ad Rank, kan du se Googles egen forklaring her

Bilal Yasin
Skrevet af 
Senior Paid Search Specialist <br> & Associated Partner

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til

210 Trustpilot ratings
4,9
30 Google ratings
5,0
90 Facebook ratings
5,0
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 500 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på profitabel vækst?

Få profitabel vækst på Google med os som solid skaleringspartner. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO.