Få profitabel vækst
Tilbage til marketingordbogen

Hvad er ROI?

ROI står for Return on Investment. ROI er et udtryk for, hvor stort afkastet af en investering er. En positiv ROI er et udtryk for, at der er tjent penge på investeringen. En negativ ROI er det modsatte og derfor et udtryk for, at der er tabt penge på en investering. ROI skiller sig ud, da den kun ser på den absolutte bundlinje – profitten.

Læsetid: 2 minutter

Hvad betyder ROI?

ROI står for Return on Investment, og det er et udtryk, der bruges til at beskrive, hvor meget man får ud af en investering.

Det er et udtryk, der ofte bruges i økonomisk sammenhæng, og det kan bruges til at vurdere investeringer i virksomheder, aktier eller andre finansielle produkter.

ROI kan beregnes på flere måder, men den mest simple formel er:

(Resultat af investering – Omkostninger ved investering) / Omkostninger ved investering

ROI kan også beregnes på en mere avanceret måde, hvis man tager højde for ting som inflation og skatteeffekt.

ROI er et udtryk, der ofte bruges af investorer og er et af de væsentligste parametre, der bruges til at vurdere, om en investering er fordelagtig eller ej.

Hvordan bruges ROI?

ROI står for “return on investment” og bruges til at måle, hvor meget man får ud af sin investering. Man regner ROI ved at dividere det samlede afkast på investeringen med investeringsbeløbet. Resultatet ganges med 100, så man får et procenttal. ROI bruges ofte af virksomheder til at afgøre, om en bestemt investering er værd at foretage.

Hvorfor er ROI vigtigt?

ROI (return on investment) er et udtryk, der ofte bruges i forretningssammenhænge, og det refererer til det beløb, en virksomhed kan forvente at tjene i forhold til deres investering. En høj ROI betyder, at investeringen vil tjene sig selv hjem hurtigt, mens en lav ROI betyder, at det vil tage længere tid for virksomheden at tjene pengene hjem igen.

ROI er vigtigt, fordi det giver virksomhederne et mål at arbejde efter, og det kan hjælpe dem med at beslutte, hvor meget de vil investere i et projekt. ROI kan også bruges til at sammenligne forskellige investeringer, så virksomhederne kan vælge den, der giver dem den højeste afkast.

ROI kan bruges til stort set alle investeringer, som foretages i og uden om virksomheden. Bl.a. hvor attraktivt det er for dig at starte en ny hjemmeside, ansætte en ekstra mand, din marketingstrategi mv. 

ROI er et vigtigt investeringsbegreb, da den forventede ROI kan give en idé om, hvorvidt et markedsføringstiltag er rentabelt. Return on Investment viser hvor meget indtjening en bestemt investering vil indbringe.

Hvordan beregnes ROI?

For at beregne din ROI skal du dividere det beløb, du har tjent på en investering – din indtjening minus dine investerings omkostninger – med investeringens omkostninger og gange det med 100. Resultatet skal repræsenteres som en procentdel. Udregningen ser således ud:

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til

210 Trustpilot ratings
4,9
30 Google ratings
5,0
90 Facebook ratings
5,0
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 500 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på profitabel vækst?

Få profitabel vækst på Google med os som solid skaleringspartner. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO.