Få profitabel vækst
← Tilbage til cases

142 % vækst i tocifret million-omsætning på 3 måneder

Introduktion

PowerPack

Geekd er en webshop, der specialiserer sig i elektronik og computertilbehør. I et marked fyldt med store konkurrenter ønsker Geekd at stå frem som gamernes foretrukne valg.

Ønsket fra Geekds side var at skalere deres virksomhed hurtigere på Google, og valget faldt på LAZZAWEB grundet et ønske om at udnytte synergierne mellem Google Ads og SEO. Geekd er nu LAZZAWEBs første officielle PowerPack-case.

Al data er sammenlignet med samme periode året før.

Vores case er nomineret til verdens bedste case i kategorien “Best integrated Campaign” hos Global Search Awards.

 

PowerPack skaber kraftig vækst i omsætning, og profitten er fulgt med

I Geekds branche hersker store mastodonter, som kaster millioner af kroner afsted til marketing.

Trods dette har LAZZAWEB i samarbejde med Geekd formået at erobre markedsandele i et meget konkurrencepræget marked, og endda på en profitabel måde.

Resultaterne har vi opnået på blot 3 måneder, og selv med lave marginer har det været muligt at skabe profitabel skalering.

0
%
stigning i konverteringsrate
0
%
forøgelse af antal brugere
+
0
%
stigning i omsætning
0
mdr.
Så kort tid tog det at skabe disse resultater
"Vi har tidligere været ved flere mindre og større Google-specialister. ALDRIG har vi oplevet så meget gåpåmod samt vilje til at vækste vores forretning. Dette har vi oplevet med LAZZAWEB. Tallene snakker for sig selv. +300 % vækst! Vi er ikke en lille forretning. Så disse tal er helt vilde! Det siger i hvert fald, at vi er yderst tilfredse. Vil til enhver tid anbefale LAZZAWEB til online annoncering på Google samt SEO-arbejde!"
Ronnie Olesen
CEO, Geekd ApS

Geekd finalist i European Search AwardsLAZZAWEB i Global Search Awards

Tre udfordringer var i fokus fra start

 • For det første opererer Geekd i et marked med små marginer, hvilket gør det svært at øge både omsætning og profit på samme tid. Profit-tracking har derfor været afgørende for at kunne skalere gennem en strategi, der tager højde for begge dele.
 • For det andet startede samarbejdet lige før højsæsonen. Det krævede hurtige og effektive tiltag på både on-page og teknisk niveau, som samtidig skulle være lette at implementere under den travle sæson for at nå maksimal performance. Normalt estimerer vi 1-2 måneders dataindsamling, før vi kan skabe datadrevet profit.
 • For det tredje stødte vi på udfordringer på grund af Shopifys flade menustruktur, som krævede en ekstra indsats på navigation og linkbuilding. Der var flere tomme kategorier, som vi stoppede annoncering på, fik rettet til og herefter re-indekseret. En forbedret menustruktur har desuden øget konverteringsraten og brugeroplevelsen.

 

Fuld kunderejse i et Google-perspektiv

LAZZAWEB Performance Map for Geekd

Vores overordnede strategi begyndte med at implementere vores LAZZAWEB Performance Map, (se billedet ovenfor), som er et egenudviklet software-værktøj der giver et overblik over de uudnyttede synergier mellem Google Ads og SEO. Vi trækker specifikt data fra Google Search Console og mixer det sammen med søgetermer fra Google Ads, så vi kan få et holistisk overblik over Google-performance på søgeordsniveau.

Vi så et stort potentiale i at se hvilke søgeord der gennem Google Ads performede godt og som der ikke var prioriteret via SEO og lagde derfor en action-plan for hurtigt og effektivt at kunne nå topplacering på disse søgeord, da vi vidste at det var indsatsen værd. Det samme gjorde vi omvendt med SEO-søgeord, der havde gode placeringer og estimeret omsætning. Gennem Google Ads trafik estimerer vi hvad et organisk søgeord er værd, så vi derved kan træffe beslutninger om hvilke søgeord vi skal prioritere SEO-mæssigt ud fra estimeret omsætning og ikke blot trafik-potentiale.

Mange kan generere trafik – men det handler om at generere omsætning og til sidst profit.

Quality Score-optimering giver profit på bunden

For at booste Quality Score og opnå større profit på bunden har vi implementeret flere tiltag både direkte i Google Ads, men også med stor indvirkning fra SEO, så de 2 marketingdiscipliner bidrages fælles til et større formål – nemlig profitabel vækst.

Geekd case Quality Score optimering gennem Google-synergier

Tiltag, der blandt andet er blevet implementeret, er:

 • Broad Keywords
  Udnytter brugerens nylige søgeaktiviteter, andre søgeord i annoncegruppen og content på landingssider. Dermed var vores SEO-strategi også med til at øge performance på Broad Keywords i Google Ads.
 • Split-test på annoncetekster
  Tre budskaber med forskellige USP’er, der split-testes mod hinanden i alle annoncegrupper. Derefter pauses dårligt performende annoncer, og der oprettes et nyt budskab, der skal split-testes mod de to gamle budskaber, som performede godt.
 • Landing page experience
  Forbedret UX på landing pages gennem relevant indhold, let navigation og hurtige load-tider for at matche brugernes høje krav. Ligeledes har vi haft et stort fokus på bedre relevans til søgeord i Google Ads (Se Landing Page Performance Map længere nede).
 • Agile optimeringsmetoder
  Konstante små omstruktureringer i søgekampagner og Shopping-/Performance Max-kampagner ud fra profit, herunder at pause ikke-profitable søgeord samt et fokus på feed-optimering og CTR-optimering gennem forbedrede annoncetekster mv.
 • Ad extension-synergi
  Strategisk implementering af forskellige annonceudvidelser til den enkelte annoncegruppe frem for generiske, der kører på hele kontoen, hvilket fører til en højere CTR og en forbedret Quality Score. Dog har vi altid enkelte undersidelinks, der er tilknyttet hele kontoen, så Google altid har minimum 4 at vise brugeren.

Én af de helt centrale årsager til at løfte Landing Page Experience i Quality Score var vores Landing Page Performance Map, der gav os et overblik over de landing pages, hvor vi med størst effekt kunne skabe markante forbedringer. Se, hvordan vores Landing Page Performance Map ser ud nedenfor:

Landing Page Performance Map for Geekd

 

Agil splittesting

Agil splittesting med Geekd

For at opnå en højere konverteringsrate identificerede vi de segmenter og demografier, vi ønskede at målrette mod. Vi fokuserede på top-segmenter og top-demografier, herunder “medier og underholdning”, “Teknologi > tekniknørder inden for avancerede computere”, “Computere og eksterne enheder”, “ukendt”, “35-44 år” og “45-54 år”, primært mænd. Vi spekulerede i, om “ukendt” primært ville være teenagere og dermed en guldgrube for Geekds annoncering.

For at målrette mere præcist mod disse segmenter og demografier afprøvede vi forskellige annoncer i vores annoncegrupper. Vi udarbejdede en split-teststrategi baseret på ad copys og oprettede tre responsive søgeannoncer (RSA’er) for to målgrupper: teenagere med interesse for gaming samt deres forældre. Vi testede forskellige USP’er og anvendte resultaterne til at optimere SEO-titler og forbedre performance hurtigt og effektivt.

Efter split-testperioden fandt vi følgende konverteringsrater:

 • “Trustpilot”: højeste konverteringsrate
 • “Eksperter”: laveste konverteringsrate
 • “Hurtig levering”: middel konverteringsrate

På baggrund af disse resultater satte vi RSA’er med USP’en “eksperter” på pause i flere annoncegrupper, da de ikke opnåede tilstrækkelig profit.

Fokus på profit i en konkurrencepræget branche

Marketing handler om at være tilstede i hele kunderejsen og i et Google-perspektiv er det væsentligt at være tilstede på Google Search, Shopping, Display, YouTube mv.
Vi vil kort forklare vores Search og Performance Max / Shopping strategi herunder.

Search
Ved at opdele Search-kampagner ud fra produkttyper og profit lykkedes det at skabe kampagner med lav avance, men høj profit, ved hjælp af “entry-produkter”.
Entry-produkter er produkter, der fanger kundernes opmærksomhed og får dem ind på webshoppen. De bruges for at generere så billig kvalificeret trafik som muligt.
Target CPA blev brugt på computer- og inventarkampagner, da Google er mere effektivt til at finde konverteringer for dyrere produkter sammenlignet med tROAS. Dette sikrede, at annoncerne blev vist, selv når ROAS-målet ikke blev opnået ved de første 50 klik. På de andre kampagner anvendte vi tROAS, og Broad Match blev brugt på søgeordene for at maksimere eksponeringen. Search-kampagnestrategien bærer udelukkende præg af value based smart bidding.

Performance Max / Shopping
Performance Max blev opdelt efter de mest indbringende produkttyper og entry-produkter, der tilsammen skaber den højest mulige profit for Geekd.

Dårlig performende produkter får en label og ryger automatisk over i en standard Shopping-kampagne med “lav prioritet” og højt ROAS-target.
Gennem denne profitfokuserede tilgang har vi sammen med Geekd demonstreret, hvordan virksomheder i konkurrenceprægede og lavmarginalbrancher kan opnå betydelig vækst uden at ofre deres profit.

Høj ROAS er ikke lig med profitProfit bidding giver højeste bundlinje

 

Holistisk UX med forbedret menustruktur

Geekds nye menustruktur

Vi har skabt en stærk semantisk forbindelse i menustrukturen, der har forbedret brugeroplevelsen og gavnet SEO og Google Ads-trafikken ved at udnytte den flade Shopify-struktur. Ved at oprette landing pages, der er tilgængelige via menustrukturen og segmenteret efter produkttype og specifikke underkategorier, har vi skabt en konverteringsklar menu.
Vi har derudover skrevet indhold til kategorisider, der besvarer potentielle spørgsmål og sætter søgeordene ind i en relevant kontekst. Samtidig har vi løbende arbejdet på linkbuilding med ankertekster, der har guidet Google til de nye landing pages og styrket websitets menustruktur. Samlet set har disse tiltag haft en positiv effekt på webshoppens vækst.

Tiltagene kan samlet set kortes ned til:

 • Bedre brugeroplevelse og trafik med semantisk forbindelse og flad Shopify-struktur.
 • Målrettede landing pages på High Intent-søgeord.
 • Indhold, linkbuilding og menustruktur har styrket performance på websitet.

Google som afgørende vækstmotor

77% af omsætningen kommer fra Google

Google har spillet en afgørende rolle som vækstmotor for Geekd, idet hele 77 % af omsætningen nu stammer direkte fra Google-marketing. Dette skyldes primært LAZZAWEBs brancheførende produkt, Google Marketing PowerPack, der har skabt resultaterne ved at integrere Google Ads og SEO i én samlet løsning og dermed udnyttet synergierne mellem de to marketingdiscipliner.
Ved at prioritere profit frem for omsætning og fokusere på en holistisk strategi, der omfatter både SEO og Google Ads, har Geekd formået at konkurrere effektivt i et marked med små marginer. Vores arbejde med at målrette forskellige stadier af kunderejsen, den forbedrede menustruktur samt agil split-testing har resulteret i markant forbedrede konverteringsrater.
Geekds succes med at opnå betydelig vækst uden at ofre profit viser, at det er muligt at konkurrere og vinde i en udfordrende branche ved hjælp af en intelligent og integreret tilgang til Google-marketing.

Google Marketing PowerPack har været en central faktor i at skabe de imponerende resultater.

0
%
stigning i konverteringsrate
0
%
forøgelse af antal brugere
+
0
%
stigning i omsætning
0
mdr.
Så kort tid tog det at skabe disse resultater
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 500 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på profitabel vækst?

Få profitabel vækst på Google med os som solid skaleringspartner. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO.