Få vækstanalyse
Vores specialer. Jeres succes.

Vores kerneværdier

Lige siden begyndelsen har vores faste kerneværdier været i centrum for vores måde at arbejde på i LAZZAWEB. Vores kerneværdier er med til at gøre os unikke i en teknisk forankret branche, der kan være svær at gennemskue.

Grundighed

Alle de services, vi yder i LAZZAWEB, bygger på det højeste niveau af ekspertise i Google-relateret markedsføring.

Det betyder, at vi altid går analytisk til værks, når vi udarbejder en unik strategi for hver eneste af vores kunder. I eksekveringen af strategien tager vi fat der, hvor I får mest udbytte af vores arbejde, der altid kvalitetssikres internt af vores team af erfarne specialister.

På den måde er vores grundighed med til at give jeres virksomhed de bedste forudsætninger for succes og kontinuerlig vækst.

Proaktivitet

I LAZZAWEB får I ikke blot en pakkeløsning, der kører mekanisk gennem driften af jeres markedsføring på Google.

Her får I en proaktiv samarbejdspartner, der giver sparring om optimering af jeres øvrige markedsføringstiltag, hvis vi får øje på nogle gode muligheder, I ikke selv har set. For hos LAZZAWEB har vi kun succes, når vores kunder har succes.

Derfor arbejder vi bedst sammen med virksomheder, der også har viljen til at vækste.

Troværdighed

Vi fortæller altid tingene, som de er.

For hos LAZZAWEB bestræber vi os på at indgå som ligeværdige partnere i kampen om at opnå de bedste resultater. Det betyder, at vi naturligvis deler succeserne med jer, men også de udfordringer vi kan møde på vejen.

Vores tilgang til at løfte jeres virksomhed bygger på en ubetinget åbenhed omkring tekniske muligheder og udfordringer samt et tæt fællesskab, hvor vi som specialister arbejder målrettet ud fra et dybt indblik i jeres mål KPI’er og USP’er. Det er sådan, vi er i stand til at skabe markante resultater.

Ærlighed

Ærlighed er en af de bærende værdier i vores daglige arbejde.

Det gælder selvfølgelig ærlighed i dialog med vores kunder i de indledende møder, de tekniske analyser og den løbende sparring og afrapportering. Det gælder også mellem alle vores medarbejdere.

For kun ved at dele vores erfaringer og udfordringer har vi mulighed for hele tiden at være de bedste Google-specialister i branchen.

Gennemsigtighed

Alle vores konsulenters arbejde bygger på solid faglighed på hver deres område.

Det er faktisk derfor, de arbejder hos LAZZAWEB. Derfor lægger vi op til et samarbejde, hvor du gennem en løbende personlig dialog vil blive sat grundigt ind i, hvad vi har gjort for jeres virksomhed – og ikke mindst hvorfor vi har gjort det.

Vi viser jer vejen til at få succes på Google og tager jer med på en rejse, hvor vi lægger alle kort på bordet og forklarer, hvordan vi i fællesskab er i stand til at skabe markante resultater for jer.

Positivitet

Den positive tilgang, som mange af vores kunder har anerkendt os for, tager afsæt i et højt niveau af professionalisme, der afspejler, at vi er nogle af de bedste i landet til det, vi gør. Vi lægger vægt på at holde en god og positiv tone i en branche, der er præget af hård konkurrence.

Derfor forventer vi også en positiv indstilling fra alle dem, vi arbejder sammen med. Både i samarbejdet med vores kunder og kollegialt.

Vil du høre, hvad vi kan gøre for jer?

Tal med en specialist