Få profitabel vækst

Øg dit dækningsbidrag med profit bidding

Brug profit bidding til

at øge dækningsbidraget

Indholdsfortegnelse

Når man arbejder med Google Ads, er det ofte væsentlig lettere at skabe en god toplinje, end det er at skabe en god bundlinje.

Dette blogindlæg omhandler netop, hvordan du kan maksimere dit dækningsbidrag på Google Ads, efter alle de variable omkostninger er fratrukket. 

I dette blogindlæg vil vi fremlægge konkrete eksempler fra forskellige kampagnetyper, der viser, hvordan du, ved hjælp af profit bidding, kan øge dit dækningsbidrag. 

Vi vil også kort redegøre for forskellene mellem margin bidding og profit bidding, og hvorfor vi anbefaler, at man skal holde sig fra førstnævnte.

Key take-aways

 • Få opsat profitsporing. Vi anbefaler at få ProfitMetrics. De er specialiserede og tager sig af al opsætning.
 • Skift kun konverteringsmål, hvis der er tale om en ny konto, eller hvis alt andet ikke virker.
 • Er målet er øge dækningsbidraget, så stop med at tænke på omsætning og ROAS og udskift dette med net profit og POAS.
 • Margin bidding og profit bidding er to vidt forskellige ting. Ved margin bidding kan du risikere at byde forkert på noget, der ser ud, som om det performer rigtig godt, uden det gør det.
 • Find den rigtige Performance Max-/Google Shopping-kampagnestruktur, der passer til din forretning. Vores eksempler er blot til inspiration.
 • Benyt broad keyword og konsolidér din søgekampagnestruktur.
 • Brug porteføljestrategi med valued based Smart Bidding.
 • Har du en butik, så benyt dig af offline konvertering, såfremt du indsamler førstepartsdata i butikken. Hvis ikke, så brug dine gns. avancer minus moms som gns. ordreværdi i dit ‘store visit’-konverteringsmål.

Illustrationen nedenfor viser, hvorfor det er vigtigt, at vælge den rette strategi.

Profit bidding - LAZZAWEB

Hvorfor profit bidding er vigtig

Uden et indblik i den reelle indtjening på dine produkter, optimerer du halvt i blinde. Ellers optimerer du i hvert fald kun for at forbedre toplinjen, hvilket også er fint, hvis det altså er målet.
Er dit mål derimod at skalere profitten, altså at øge din bundlinje, så er profit bidding vejen frem.

Her er et konkret eksempel fra en fashionkunde, hvis ROAS-target var på 5, inden vi fik opsat profit sporing: 

Tidspunkt i Google Ads

Inden vi fik opsat profitsporing, var målet at fastholde nuværende ROAS-target, og derfor ville vi ikke foretage ændringer. I så fald skulle det kun være, fordi vi ville stræbe efter en lidt lavere ROAS for derimod at øge omsætningen og transaktionsantallet. Dette ville dog kun gøre produktets underskud endnu større.

Efter opsætningen af profitsporing kan det nu ses i ovenstående eksempel, at når alle de variable omkostninger er fratrukket produktets omsætning, genererer produktet et underskud på 1.200 kr., som ellers tidligere var en “best performer”.

Produktet fik naturligvis en nyt label, der ikke var “best performer”, og samtidig fik flere hundredvis af andre produkter også udskiftet sine labels, så der kunne optimeres efter profitten frem for toplinjen.

Inden profit bidding

Der er naturligvis nogle ting, som du skal have styr på, inden du kan optimere dit dækningsbidrag.

Variable udgifter

Alle variable udgifter i forbindelse med et salg på webshoppen skal kunne spores tilbage til det enkelte produkt. Herunder ses typiske variable udgifter i forbindelse med et køb listet op:

Indkøbspriser

I forbindelse med et køb på webshoppen skal kostpriserne på produkterne fratrækkes.

Fragt

Har du fri fragt på alle produkter, må det antages, at dine fragtudgifter er høje. Der kan også være variable fragtudgifter alt efter pakkens indhold og vægt.
Uanset fragtgrænse, ordrens indhold og vægt vil der altid være en fragtudgift, medmindre ordren afhentes direkte i butikken eller på lageret.

Emballage

Indpakning af produkter kan også variere, og udgifterne hertil afhænger af rigtig mange faktorer såsom vægt, størrelse, og hvor omhyggeligt ordren skal indpakkes.

Når alt det ovenstående er fratrukket, skal de faste udgifter dækkes af det resterende beløb – altså dækningsbidraget.

Hvordan inkluderer man variable udgifter?

Med mindre du er et teknisk geni, vil vi anbefale dig at bruge et tredjepartstool. Der er flere, der tilbyder denne service. Vi anbefaler ProfitMetrics, som vi benytter på vores kunder med flere vækstcases til følge. De specialiserer sig i netop dette og tager sig samtidigt af alt det tekniske i forbindelse med opsætning.

Er du ikke en teknisk haj, og vil du helst undgå at bruge et tredjepartstool, så kan du vælge en mellemvej og få indkøbspriser i dit shopping feed. De kan leveres via de fleste CMS-løsninger, der henter det fra jeres økonomisystem, eller de kan manuelt skrives ind.
Google Shopping-attributten til indkøbsprisen skal hedde “cost_of_goods_sold”.

Når du har fået attributten i feedet, kan du se bruttoavancen under produktgrupper, som viser forskellen mellem salgs- og indkøbsprisen. Den tager altså ikke højde for emballage- og fragtudgifter.
I forhold til Performance Max-kampagner virker denne løsning ikke, da “bruttoavance”-kolonnen ikke er tilgængelig her. I stedet skal du her finde bruttoavancen under “rapporter”.

Profit optimering i google ads

I nedenstående er der listet en række fordele og ulemper ved valget mellem profit bidding og margin bidding.

Følgende beskriver forskellen på de to førnævnte former for bidding: Hvis du kun har adgang til bruttoavancer, kan du kun optimere efter margin. Dog kan du med adgange til alle variable udgifter optimere efter profitten.

Fordele og ulemper ved profit – og margin bidding

Fordele ved profit bidding: 

 • Det giver et komplet overblik over alle variable udgifter i forbindelse med et salg, hvilket skaber meget bedre forudsætninger for at optimere dækningsbidraget.
 • Kan bruges til alle kampagnetyper.
 • Muliggør et holistisk overblik over din blended profit performance, hvor ad spend også er trukket fra SoMe.

Ulemper ved profit bidding:

 • Trepartpartsløsninger er selvfølgelig ikke gratis, hvilket er en udgift, man kan inddrage, når man skal beregne sit dækningsbidrag. Kan du selv opsætte dette uden brug af 3. part, er der ingen nævneværdige ulemper.

Fordele ved margin bidding:

 • Gratis løsning. I hvert fald, hvis du ikke skal betale en ekstern ekspert for at sætte det op i feedet. Ellers er det formentlig en engangsbetaling.

Ulemper ved margin bidding:

 • Det er ikke profit bidding.
 • Risiko for forkerte budgivninger i forhold til optimeringen af dækningsbidraget, der i værste fald kan have modsat effekt – nemlig at mindske det.

Vores største anbefaling er derfor, at du benytter dig af profit bidding. I nedenstående afsnit gennemgår vi udførligt, hvorfor margin bidding i værste fald kan gøre ondt værre.

Derfor skal du ikke bruge custom label margin bidding

Det korte svar er: med margin bidding kan du risikere at byde forkert, hvilket kan medføre, at du både skader og mindsker din samlede profit. 

Her ser du to konkrete eksempler på, hvorfor du ikke skal bruge margin bidding:

 • Hvis du eksempelvis er cykelforhandler, vil du formentligt have store omkostninger i forbindelse med forsendelse og emballage pga. cyklens vægt og behov for grundig indpakning. I tilfælde som førnævnte kan emballage- og fragtudgifter løbe op i flere hundrede kroner. Ser man kun på marginen, kan produktet synes at performe rigtig godt, men fratrækker du alle de variable udgifter som f.eks. omkostninger til fragt og emballage, vil tallene måske vise, at du rent faktisk taber penge på produktet.
 • Hvis du bruger margin bidding, vil købet bliver krediteret ud fra det produkt, kunden har klikket på i ad inventory og ikke nødvendigvis det produkt, der ender med at blive købt. Jo flere kunder, der køber et andet produkt end det, de har klikket på, desto mere upræcis bliver din margin bidding. 

Vi har desværre set en del setups, hvor man optimerer efter højest mulige margin uden at tage højde for de andre variabler, der også spiller ind i forbindelse med et køb. 

Vores bedste råd er derfor: Lad være med at bruge margin bidding og overgå i stedet til profit bidding.
Du kan sagtens stadig label dine produkter efter margin, men lad være med at opbygge din struktur efter det eller anvende det som grundlaget for din optimering, med mindre du har et sortiment med nogenlunde samme avancer efter alle variable omkostninger er fratrukket. 

Implementering af profitsporing

Ved opsætning af profitsporing anbefaler vi, at man gør det ud fra et helt nyt konverteringsmål og ikke ved ændringer i det nuværende omsætningsmål, du sikkert allerede har opsat.

Bruger du ProfitMetrics, vil de, som tidligere beskrevet, stå for alt i forbindelse med opsætningen. Derudover vil de også opsætte serverside-tracking, så du kan indsamle førstepartsdata. Kort forklaret kan det betyde, at du i mange tilfælde får mere brugbar data ind, hvilket i sidste ende kan have en positiv effekt på din performance. 

Skal man skifte til profit-konverteringsmål?

Når du har fået opsat det nye profit-konverteringsmål i Google Ads, skal du overveje, om du vil udskifte det med dit nuværende omsætningsmål. Hvis du vælger at skifte, betyder det, at din omsætningskolonne fremover vil være en gross profit-kolonne, og din ROAS-kolonne vil blive en POAS-kolonne. 

Det betyder også, at du formentlig skal ændre dit ROAS-mål (læs: POAS-mål) i dine ROAS-target kampagner. Procentvis vil der være et kæmpe fald heri.
Google ved ikke, at du nu byder efter profitten. Google tager blot udgangspunkt i, at du ønsker at ramme en ROAS, eksempelvis på 2, hvilket vil gøre, at dit ad spend stiger markant, og du vil ramme en meget bredere målgruppe end før.
Derudover vil et køb ikke blive tillagt samme værdi som tidligere, da værdien jo er ændret fra omsætning til gross profit. Så der er altså tale om massive ændringer i konverteringsmålet. Netop på grund af de markante ændringer har vi set, at udskiftningen af omsætning-konverteringsmål med profit-konverteringsmål har gjort mere skade end gavn.

gross profit google ads


Derfor anbefaler vi følgende:

Et eksisterende set-up med masser af data:

Undgå at at udskifte konverteringsmål til det nye profitmål. Opret dem i stedet for som kolonner og brug dem som guidelines, når du optimerer ud fra dit “gamle” konverteringsmål. Har du problemer med at få Google Ads til at performe, og har du prøvet alt, så kan det være, at du som sidste udvej skal forsøge at skifte til dit profit-mål. I så fald skal du blot huske at dataekskludere de første par dage ved skiftet, så Google ikke bruger denne data til at optimere ud fra, når ROAS-target pludselig har ændret sig markant.

Et helt nyt set up:
Her vil det give rigtig god mening at køre med profit som konverteringsmål fra start, da du endnu ikke har noget data, der kan forvirre Googles algoritme.
Du kan med fordel oprette nye ROAS- og omsætningskolonner, så du fortsat kan følge med i, hvordan din toplinje performer.

Sådan optimerer du dækningsbidraget med søgekampagner

Broad keyword match types & Smart Bidding

Noget af det første, vi vil anbefale, er, at du får testet broad keyword match type i din søgekampagne-strategi med value based smart bidding.

Gør det endelig, uanset om du optimerer efter profitten eller ej.

Med broad keyword match type gør man også brug af Google signals, hvilket betyder, at algoritmen gør brug af andre søgeord i samme annoncegruppe for bedre at forstå søgeintentionen. Samtidig bruger algoritmen også indholdet på landingssiden. Derfor er det vigtigt, at dine kategori- og produkttekster er spot on. Sidst, men ikke mindst, vil Google også kigge på brugerens seneste søgninger for at finde relaterede søgninger.


Du kan enten vælge blot at tilføje eksisterende søgeord som broad, eller du kan opgradere dine nuværende phrase keywords’s til broad. Hvis du er i tvivl, kan du også vælge at lave en A/B splittest på dit gamle phrase match type mod broad. Dette gøres under eksperimenter i Google Ads interface:

Eksperimenter i Google Ads

Når du får implementeret broad keyword match type, er det vigtigt, at du er obs på dine søgetermer, da du rammer en bredere målgruppe, end hvis du ikke benyttede dig af broad keyword match type.

Porteføljestrategi

En porteføljestrategi giver dig mulighed for at sammensætte flere kampagner under samme smart bidding strategi som f.eks. target ROAS.

I en porteføljestrategi kan du indsætte en minimum og maksimum CPC-budgrænse. Her bør du tage udgangspunkt i dine gns. CPC og forhøje disse markant med min. 200 %, alt efter om du er i dataindsamlingsfasen eller ej.

Porteføljestrategi Google Ads

Hvis du har broad keyword match type med stor konkurrence, så kan en maks. budgrænse redde dig fra mange dyre kliks. 

Der er mange måder, hvorpå man kan benytte sig af porteføljestrategier.
Kampagner, der har samme ROAS-target eller CPA-target, plejer vi at samle under én porteføljestrategi. Alt efter, hvordan deres performance ser ud, flytter vi kampagnerne over i nye porteføljestrategier, hvilket svarer til at ændre budgivningen.

Laver vi en helt ny kampagne med nye søgeord, starter vi med en lav ROAS-target. Vi gør det for at samle data på kampagnerne, således vi kan optimere og ramme påkrævede target senere med en betydelig omsætning og profit.

Når vi arbejder med porteføljestrategi, vil det typisk være som i følgende eksempel:
Vi har her taget udgangspunkt i to kampagner, henholdsvis ‘Skjorte’ og ‘Bukser’, der har samme avancer efter alle variable udgifter er trukket fra, hvilket i dette eksempel vil svare til et ROAS-target på 4.
Lad os antage, at ved en udregning er vi kommet frem til, at det optimale POAS-target er 2. Kampagnerne er nye og har begge nye søgeord, der ligger i to forskellige kampagner, og omsætning sat som konverteringsmål:

Måned 1: Dataindsamling

ROAS-target: 0-200 % for begge kampagner.

Måned 2: Vurdér performance 

Alt efter, hvordan performancen på profitten udvikler sig, vil vi lægge kampagnerne over i nye porteføljestrategier.
Lad os antage, at buksekampagnen har performet rigtig godt med massere af konverteringer til følge, så den allerede ligger på en POAS 2. Imens ligger skjortekampagnen “kun” på en POAS 1, men har stadig en masse konverteringer til følge.

Så vil vi lægge buksekampagnen over i en allerede eksisterende porteføljestrategi, hvor ROAS-target er 4. Her antager vi naturligvis, at vi allerede har andre kampagner kørende med samme ROAS-target. Såfremt vi ikke har kampagner med en ROAS 4, skal der selvfølgelig oprettes en ny porteføljestrategi hertil. 

Skjortekampagnen vil vi øge mindre progressivt, da den ikke rammer det ønsket POAS-target endnu, men der er trods alt nok data til, at vi kan tillade os at øge ROAS-target. Derved vil vi lægge den i en enten eksisterende eller ny porteføljestrategi med ROAS-target på 3. 

Måned 3: Vurdér performance
Først og fremmest håber vi, at skjortekampagnen har ramt en POAS på minimum 1,5, så kampagnen kan komme over i samme porteføljestrategi som buksekampagnen.

Vi antager nu, at buksekampagnen outperformer algoritmen og kører med en POAS 3 med en masse konverteringer. Derfor vil vi sætte den “ned” i en porteføljestrategi med en ROAS 3 for både at øge eksponeringsandelen og forhåbentlig også forbedre både omsætningen og profitten. Dette vil få POAS til at falde, men formentlig og forhåbentlig vil den ikke blive lavere end 2. 

Du bør endelig gøre brug af Googles egen porteføljesimulator, som giver et estimat på, hvor meget omsætningen, prisen og konverteringerne enten stiger eller falder, idet du foretager target-ændringer. Vær opmærksom på, at estimaterne ofte kan være lidt for høje, da det er lavet af Google selv, og Google vil naturligvis gerne have dig til at bruge mere i annoncekoner.

Fælles for alle ovenstående steps er, at du løbende skal have fokus på at tilføje irrelevante søgetermer som negative søgetermer. Især i dataindsamlingsperioden, hvor der arbejdes med et lavt ROAS-target.  Konsolidér kampagner og annoncegrupper

Det er efterhånden ved at være længe siden, at ‘best-practice’ var lig med at køre efter SKAG (single keyword ad group)-strukturen.

SKAG vs ny strukturDe seneste års ændringer har gjort SKAG-metoden til en yderst begrænset struktur. Derfor vil vi anbefale, at man nu konsoliderer dataene i færre kampagner og annoncegrupper.

Det vil sige, at for hver enkelte landingsside skal man nu høste alle relevante søgeord, der er. Så i princippet kan man have en annoncegruppe med 20 søgeord til en landingsside og en anden landingsside med ét relevant søgeord.
Lad dig endelig ikke begrænse af antal søgeord i annoncegruppen, da dette blot vil gøre dine broad keywords bedre som beskrevet i afsnittet: Broad keyword match types & Smart Bidding

Splittest annoncetekster

Google har for nylig udfaset ETA, og derfor har vi kun RSA tilbage, når det kommer til annoncetekster i søgekampagner.

Det vil sige, at det er blevet en smule sværere at teste, hvilke budskaber der har den bedste performance.

Derfor anbefaler vi, at man laver 2-3 forskellige RSA med samme H1 (som indeholder søgeord for optimalt ad rank).
H2-overskrifter kan du bruge til at splitteste budskaber. Efter 1-2 måneder kan du revurdere den pågældende performance og pause de “dårlige budskaber”. Dette kan effektiv opsættes via etiketter.


Eksempler på budskaber kan være som følgende:

 • Hurtig levering
 • Fri fragt
 • Prisgaranti
 • Bredt udvalg

Budskaberne skal selvfølgelig passe på din forretning.

Når du kombinerer broad keyword med Smart Bidding, konsoliderer din data, benytter dig af porteføljestrategier og samtidig optimerer dine annoncetekster, giver du algoritmen de bedste forudsætninger for, at du kan skalere ikke kun dit dækningsbidrag, men også din toplinje. 

Gennem ovenstående strategi er det for nyligt lykkedes os at skalere dækningsbidraget hos en af vores kunder med næsten 10 % inden for en måned. I nedenstående har vi sammenlignet nuværende periode med den foregående:

 

Optimer net profit dato
POAS vs net profit

Optimér mod net profit og POAS 

Når du har opsat ovenstående set-up, så skal du vænne dig af med at kigge på omsætningen og ROAS, men i stedet se på profitten, når du skal foretage optimeringer.

Helt lavpraktisk kan du lave et simpelt filter på søgeordsniveau, hvis du vil finde søgeord, der skaber underskud; alle søgeord, der har brugt mere end 300 kr., og som har en net profit på under 0.

I nedenstående har vi fundet frem til et søgeord med ovenstående filter:I stedet for straks at pause søgeordet, så prøv at gennemtjekke annoncegruppens søgetermsrapport for negative søgeord. Virker det ikke, så forsøg at hæve dit target for annoncegruppen eller for hele kampagnen, hvis de andre søgeord i kampagnen også kæmper med samme udfordring. OBS: Dette skal kun gøres, hvis du har rigeligt med konverteringer, da det ellers bliver svært for algoritmen at ramme dine targets, hvis du bare hæver det. Hvis heller ikke dette virker, bør du pause søgeordet.

Inden du endegyldigt pauser, skal du overveje, hvad det er for et søgeord, du er ved at pause. Er du ved at pause et søgeord, der ved ét køb kan give dig 20.000 i net profit, og som har en lang købsrejse, kan det godt være, at du skal give søgeordet lidt længere snor.
Så derfor bør du lave dine filtre efter dine besøgendes købsadfærd, når du løbende skal optimere. 


Sådan optimerer du dækningsbidraget med Google Shopping 

Da Smart Shopping er blevet udfaset, vil dette afsnit kun omhandle Standard Shopping, imens næste afsnit tager udgangspunkt i Performance Max, hvor shopping også er inkluderet.

Vi vil her ikke gå i dybden med, hvilken shopping-struktur der er optimal for netop din forretning, da en sådan forklaring vil kræve et helt whitepaper for sig selv. Det whitepaper har vi allerede har skrevet, og du kan downloade det her

I whitepaperet går vi i dybden med de 4 følgende strukturer: 

 • Opdeling efter avancer
 • Opdeling ud fra bedst performende søgetermer
 • Tilbudsprodukter og ikke-tilbudsprodukter
 • Opdeling ved brug af custom_labels/best sellers – low sellers

Alle 4 eksempler kan bruges i optimeringen af dækningsbidraget. Nummer 3 passer formentlig bedre, hvis du har ens eller næsten ens avancer på tværs af dine brands og/eller kategorier, hvor de andre vil være optimale, hvis du har et bredt produktsortiment med mange forskellige avancer.

Medmindre din profit sporing er sat som dit konverteringsmål, kan du på produktgruppeniveau ikke se, hvorvidt dine produkter er profitable eller ej. 

Derfor skal du oprette en tilpasset rapport og tilvælge POAS og/eller net profit, hvor du her kan se profit-performance for dine produkter på produktniveau. 

I det følgende eksempel har vi valgt alle de produkter, der har brugt over 300 kr. de sidste 30 dage, og som har generet et underskud. 


Her ses en række produkter, der tilsammen giver et underskud på 3.321,50 kr.
Den hurtige – og nemmeste – løsning ville være at sætte dem på pause.
Men i stedet for at pause dem, giver vi dem en ny chance i en kampagne med andre dårligt performende produkter indenfor samme kategori og med samme avancer. De nye kampagner har vi kaldt for “2nd chance”-kampagner, men du kan kalde dem, hvad du vil.
I kampagnen kører vi med et højere ROAS/POAS-target og “lav” som kampagneprioritet. Volumen vil formentlig ikke være noget at råbe hurra for, men det er stadig bedre, end hvis man pausede dem helt. 

Allerede efter en måned generede de nye “2nd chance”-kampagner overskud:

Hvis du ønsker at finde dine bedste performende produkter, så er øvelsen den samme. Du filtrerer blot efter en net profit, der er højere end 0, og så kan du sortere således, at højeste net profit skal være øverst. Det vil se således ud:

Sådan optimerer du dækningsbidraget med Performance Max

Der er i virkeligheden ikke den store forskel på vores anbefaling af selve kampagnestrukturen, som er vist ovenfor, og på, hvordan vi anbefaler, at du strukturerer dine Performance Max-kampagner.

Vores anbefaling er stadig en af disse:

 • Opdeling efter avancer
 • Opdeling ud fra bedst performende søgetermer
 • Tilbudsprodukter og ikke-tilbudsprodukter
 • Opdeling ved brug af custom_labels/best sellers – low sellers

Der er dog to væsentlige forskelle: 

 1. Vi har overstreget anbefaling 2, da det ikke giver mening at opsætte dine Performance Max-kampagner efter de bedst performende søgetermer, fordi vi desværre ikke har en søgetermsrapport i denne kampagnetype.

 2. En anden meget væsentlig forskel ift. Google Shopping-delen er, at Performance Max består af et mix af alle former for kampagnetyper samlet i én kampagnetype – såfremt der er tilføjet aktiver. 

Uanset om du bruger aktiver eller ej, er det vigtigt, at du bruger rapporter på samme måde som vist i forrige afsnit – også når du skal pause eller flytte dine produkter rundt mellem best performers/low performers i forhold til profitten.

Når du skal flytte dine kampagner til en “2nd chance”-kampagne, vil vi anbefale, at du flytter dem til en Standard Shopping med en anden CSS end den, du bruger til Performance Max. Hvis du bruger samme CSS, kan du risikere, at produkterne ikke får eksponeringer eller i hvert fald kun i et begrænset omfang. Dette skyldes, at de fleste søgninger bliver fanget af Performance Max, der har en meget højere prioritet end Standard Shopping, uanset om du har sat prioriteten til “høj”.

Undgå at stjæle fra dine søgekampagner.
Hvis du har tilføjet tekst-aktiver til dine Performance Max-kampagner, vil du åbne mere op for søgekampagne-delen. Dermed vil du formentlig ikke kunne undgå hundrede procent at konkurrere med din nuværende søgekampagne-struktur.
Det vil være søgeordet med den højeste ad rank, der vinder auktionen.
For at opnå den højest mulige ad rank, skal du dermed sørge for at optimere dit kvalitetsresultat og have alle dine keywords i exact.  

Sådan optimerer du dækningsbidraget, hvis du har en fysisk butik

Har du ikke en fysisk butik, så er dette afsnit formentlig ikke relevant for dig. Har du derimod én eller flere fysiske butikker, kommer vi her med 3 anbefalinger til, hvordan du kan skalere din profit via lokale kampagner:

 1. Vi kan stærkt anbefale, at du i din fysiske butik indsamler førstepartsdata i form af navn, telefonnummer og en mailadresse i forbindelse med et køb, hvilket kan resultere i en form for kundeklub. Her er det vigtigt, at du husker at give alle de tilmeldte en form for medlemsfordele, hvilket formentlig vil øge størrelsen på kundeklubben i takt med, at indsamlingsraten af kundeinformationer også stiger markant. Tænk bare på Club Matas – så ved du, hvad vi mener. 

  Kundeinformationerne kan anvendes til flere forskellige ting. Du kan bl.a. gennem et tredjepartstool uploade dataene til et eksisterende konverteringsmål. Dette kaldes også for offline tracking og giver dig et godt indblik i, hvordan dine kunder bevæger sig fra din webshop til din butik og omvendt. 


integration Google AdsPå den måde vil det enkelte søgeord/produkt blive tilskrevet en værdi, såfremt algoritmen kan matche mailadressen, der anvendes i butikken med samme mailadresse til et specifik søgeord fra din Google Ads konto. Dette kræver naturligvis enten, at brugeren er logget ind med mailadressen, eller at machine learning kan matche det med hinanden.
Via profit-konverteringsmålet vil alle de variable udgifter blive fratrukket i forbindelse med købet, hvilket formentlig kun vil være indkøbsprisen, da der hverken er fragtudgifter eller emballageudgifter forbundet med et fysisk køb i butikken. 

Så sørg derfor for at have søgekampagner med din butiks navn sammen med bynavnet. Du kan med fordel også inkludere kategorier, åbningstider og alt, der kan indikere, at søgeintentionen er målrettet netop din butik. 

 1. Har du en eller flere fysiske butikker, så er det ideelt for dig at oprette en local campaign, så du kan trække forbrugeren ned i butikken, frem for at de laver en online ordre.
  Vær opmærksomhed på, at local campaign fra september 2022 er blevet udfaset og er blevet en del af Performance Max, men idéen er stadig det samme.

Inden du opretter en local campaign, skal du have opsat “store visits”, så du kan tracke, hvor mange butiksbesøgende du generer.  

Du kan følge Googles egen opsætningsguide af butiksbesøgende her

Ved hjælp af et spørgeskema, der udsendes af Google og machine learning, vil algoritmen vurdere, hvorvidt kunden har været en butiksbesøgende eller ej.

Når du har opsat dit nye ‘store visit’-konverteringsmål, skal du herunder angive en gns. ordreværdi:

Butiksbesøg Google Ads

Herefter skal du oprette en ny kolonne, hvor du fratrækker moms og gns. variable udgifter fra den angivne værdi.

Vær opmærksom på, at hvis du benytter dig af offline konverteringer, kan du risikere at tracke dobbelt, såfremt du anvender begge ovenstående metoder. Den første metode er især god, hvis du indsamler førstepartsdata i butikken, men uploader dem til Google Ads-kontoen efterfølgende, hvor den sidste metode er særligt brugbar, hvis du ikke gør brug af offline tracking. 

Vi vil klart anbefale at gøre brug af offline tracking, men indtil din kundeklub er stor nok til at kunne indsamle en brugbar mængde data, vil metode 2 give god mening at starte ud med. 


Du skal også være særligt opmærksom på, at dette er estimater ud fra machine learning og den gns. ordreværdi samt avance, som du har selv angivet. Det reelle beløb kan variere og derfor enten være højere eller lavere. 

 1. Opsæt et lokalt butikslager, som er et supplerende feed, du uploader i Google Merchant Center.
  Dermed kan dine produkter blive triggeret, hvis man er i nærheden af din butik med et ikon (det er eksemplificeret nedenfor).
  Det minder meget om Google Shopping, som vi har uddybet under “Sådan optimerer du dækningsbidraget med Google Shopping”-afsnittet.
  Den eneste forskel på dette og Google Shopping er, at der vil være et ikon sammen med produktet i feedet. 
Offline google shopping
Bilal Yasin
Skrevet af 
Senior Paid Search Specialist <br> & Associated Partner

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til

210 Trustpilot ratings
4,9
30 Google ratings
5,0
90 Facebook ratings
5,0
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 500 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på profitabel vækst?

Få profitabel vækst på Google med os som solid skaleringspartner. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO.