Få profitabel vækst
Tilbage til marketingordbogen

Hvad er en Churn rate?

Churn rate er en virksomheds måling af, hvor mange af dens kunder eller brugere, der forlader den på en given periode. Churn rates kan måles på forskellige måder, afhængigt af hvilken type virksomhed der er tale om. For eksempel kan man måle, hvor mange abonnenter, der opsiger deres abonnement hos en virksomhed, eller hvor mange kunder der stopper med at bruge en virksomheds produkt. Churn rates er et vigtigt mål for virksomheder, da det kan give et fingerpeg om, hvorvidt virksomheden har et problem med at fastholde sine kunder eller brugere.

Læsetid: 2 minutter

Hvad betyder Churn rate?

Churn rate er den procentdel af dine kunder, som forlader dig hvert år.

Churn rate er et udtryk, der bruges inden for virksomheder, der leverer abonnements- og/eller kontraktbaserede ydelser. Churn rate angiver hvor mange af virksomhedens kunder, der opsiger deres abonnement eller kontrakt, og dermed forlader virksomheden, inden kontrakten udløber.

Churn rate er altså et udtryk for, hvor mange kunder en virksomhed mister hvert år. En høj churn rate er selvfølgelig problematisk for enhver virksomhed, da dette betyder, at virksomheden ikke kan fastholde sine kunder.

For at kunne beregne sin churn rate, skal virksomheden først og fremmest have styr på, hvor mange kunder den har. Dernæst skal virksomheden have styr på, hvor mange af disse kunder, der opsiger deres abonnement eller kontrakt. Når disse to tal er beregnet, kan virksomheden dividere det antal kunder, der opsiger, med det samlede antal kunder. Dette giver virksomheden dens churn rate for det pågældende år.

En lav churn rate betyder altså, at få af virksomhedens kunder forlader den, hvilket er positivt. En høj churn rate betyder derimod, at mange af virksomhedens kunder forlader den, hvilket er negativt.

Hvordan bruges en Churn rate?

Churn rate er et udtryk, der bruges til at beskrive hyppigheden af, hvor ofte brugere af et bestemt produkt eller en bestemt service stopper med at bruge det. Churn rate kan bruges til at måle kundetilfredshed eller kundetilbageholdelse for et firma.

Hvorfor er Churn rates vigtige?

En virksomheds Churn rate er vigtig, fordi det fortæller virksomhederne, hvor mange af deres kunder, der forlader dem hvert år. Hvis virksomhederne ikke kender deres churn rate, kan de ikke forudsige, hvor mange nye kunder de skal skaffe hvert år for at holde deres forretning i gang. De kan også have svært ved at se, hvor mange af deres kunder der faktisk er tilfredse, og hvor mange der er på vej ud.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til

210 Trustpilot ratings
4,9
30 Google ratings
5,0
90 Facebook ratings
5,0
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 500 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på profitabel vækst?

Få profitabel vækst på Google med os som solid skaleringspartner. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO.