Få profitabel vækst
Tilbage til marketingordbogen

Hvad er et Fokusgruppe interview?

En fokusgruppeinterview er en type interview, der normalt bruges i markedsundersøgelser. Formålet med en fokusgruppeinterview er at få et dybere indblik i respondenternes holdninger, tanker og følelser omkring et bestemt emne eller et produkt. Fokusgruppeinterviewene foregår ofte i en mindre gruppe på 4-10 personer, ledet af en interviewer.

Læsetid: 3 minutter

Hvad betyder Fokusgruppe interview?

En fokusgruppe er en type interview, der normalt involverer et lille gruppe af mennesker, der diskuterer et emne eller et problem. Formålet med en fokusgruppe er at give virksomheder eller forskere en idé om, hvordan folk tænker og føler om et bestemt emne.

Fokusgruppeinterviews bruges ofte i forbindelse med markedsundersøgelser for at finde ud af, hvad kunderne ønsker eller forventer fra et bestemt produkt eller en service. Dette kan være nyttigt for virksomheder, der overvejer at lancere en ny produktlinje eller ændre en eksisterende service.

Fokusgruppeinterviews kan dog også bruges til at undersøge et bredere spektrum af emner, herunder sociale spørgsmål, politiske emner og kulturelle normer. Nogle forskere foretrækker at bruge fokusgrupper til at afdække dybere psykologiske spørgsmål, såsom hvorfor mennesker tror og føler, som de gør.

En fokusgruppe består typisk af seks til ti deltagere, der samles i et rum for at diskutere et emne eller et problem. Gruppen vil normalt være ledet af en moderator, der vil stille spørgsmål til gruppen og sørge for, at alle får mulighed for at komme til orde.

Moderatoren vil også forsøge at holde gruppen fokuseret på det emne, der er blevet sat for diskussion. Fokusgruppeinterviews kan være meget afslappede og uformelle, men det er stadig vigtigt, at moderatoren sørger for at holde

Hvordan bruges Fokusgruppe interviews?

Fokusgruppeinterviews bruges ofte i forbindelse med forskning og markedsundersøgelser. Det er en gruppeinterview-metode, hvor der interviewes et lille antal personer om et specifikt emne. Formålet med fokusgruppeinterviews er at give dybere indsigt i emnet, da der er mulighed for at komme i dybden med spørgsmålene.

Fokusgruppeinterviews kan både foregå ansigt til ansigt eller online. Ansigt til ansigt-fokusgruppeinterviews foregår typisk på et bestemt sted, f.eks. et kontor eller et café. Online-fokusgruppeinterviews foregår derimod over internettet, hvilket gør det muligt for deltagerne at være spredt over hele verden.

For at sikre, at der ikke er nogen, der føler sig ubehageligt tilpas under interviewet, er det vigtigt, at der er en god kontakt mellem intervieweren og deltagerne. Derudover bør der være en afslappet atmosfære, så deltagerne føler sig trygge og tilpas.

Hvorfor er Fokusgruppe interviews vigtige?

Fokusgruppeinterviews er en af de mest anvendte metoder til indsamling af kvalitative data, og der er mange grunde til, at det er så vigtigt.

For det første giver fokusgruppeinterviews os mulighed for at komme tæt på vores respondenter og forstå deres motiver og behov på en dybere level. Dette er især vigtigt, når vi undersøger et emne, som folk måske ikke er klar over, at de har et behov for eller en interesse i.

For det andet giver fokusgruppeinterviews os mulighed for at teste koncepter og idéer på et levende publikum, før vi investerer tid og penge i dem. Dette kan spare os for en masse tid og frustration i den senere produktudviklingsfase.

Endelig giver fokusgruppeinterviews os mulighed for at opbygge et stærkt fællesskab omkring et emne eller en idé. Når folk føler sig set og hørt, og når de oplever, at deres input bliver taget alvorligt, er de mere tilbøjelige til at engagere sig i et emne eller en idé.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til

210 Trustpilot ratings
4,9
30 Google ratings
5,0
90 Facebook ratings
5,0
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 500 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på profitabel vækst?

Få profitabel vækst på Google med os som solid skaleringspartner. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO.