Få profitabel vækst
Tilbage til marketingordbogen

Hvad er en Markedsføringsplan?

En markedsføringsplan er en plan, der beskriver, hvordan man vil markedsføre en virksomhed eller et produkt. Planen skal sætte mål for, hvad man ønsker at opnå med markedsføringen, og der skal være en strategi for, hvordan man når disse mål. Planen skal også tage højde for virksomhedens ressourcer, så man ikke bruger mere, end man har.

Læsetid: 2 minutter

Markedsføringsplan definition

En markedsføringsplan er et strategisk dokument, der angiver de overordnede mål for en virksomheds markedsføringsindsatser, herunder hvilke markeder virksomheden ønsker at målrette, hvordan virksomheden planlægger at nå sine målgrupper og hvilke midler virksomheden vil bruge til at gennemføre sine markedsføringsaktiviteter.

Markedsføringsplaner kan være meget detaljerede og omfattende, eller de kan være korte og enkle. Uanset omfanget af planen, skal den altid fokusere på virksomhedens overordnede mål for markedsføringen og skal give en klar idé om, hvordan virksomheden planlægger at nå disse mål.

Virksomheder bruger ofte markedsføringsplaner som et styrende værktøj for at sikre, at alle markedsføringsaktiviteter arbejder sammen mod fælles mål. Planer kan også hjælpe virksomheder med at allokere deres markedsføringsbudgetter på en måde, der giver mening, og sikre, at deres midler bruges effektivt.

Endelig kan en markedsføringsplan fungere som et kommunikationsværktøj, der sikrer, at alle medarbejdere, der er involveret i virksomhedens markedsføringsindsats, er på samme side og arbejder mod fælles mål.

Hvordan bruges en Markedsføringsplan?

En markedsføringsplan er et dokument, der beskriver en virksomheds markedsføringsmål, strategier, metoder og budget. Planen skal sikre, at alle aktiviteter og kampagner er koordinerede, så virksomheden kan nå sine mål på den mest effektive og omkostningseffektive måde.

En markedsføringsplan kan bruges til at planlægge og styre en virksomheds marketingaktiviteter over en bestemt periode, såsom et år. Planen kan også bruges til at styre en enkelt marketingkampagne.

En markedsføringsplan skal normalt være skrevet ned for at sikre, at alle parter er enige om målene og de strategier, der skal anvendes. Dette giver også virksomheden mulighed for at holde sig til planen og for at måle resultaterne af marketingindsatsen.

Hvorfor er Markedsføringsplaner vigtige?

Det er vigtigt at have en markedsføringsplan, fordi den giver et overblik over, hvad der skal gøres for at markedsføre virksomheden, produkterne eller servicen. Den kan også bruges til at planlægge budgetter og til at måle og vurdere effekten af markedsføringsaktiviteterne.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til

210 Trustpilot ratings
4,9
30 Google ratings
5,0
90 Facebook ratings
5,0
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 500 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på profitabel vækst?

Få profitabel vækst på Google med os som solid skaleringspartner. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO.