Få profitabel vækst
Tilbage til marketingordbogen

Hvad er marketing mix?

Et marketing mix referer til en virksomheds metoder, strategier og værktøjer i forhold til at nå potentielle kunder og skabe salg. Marketingmixet består typisk af en fælles forståelse, som begyndte som de fire P’er: Produkt, pris, promotion og place.

Læsetid: 3 minutter

Marketing mix definition

Marketing mix er en fastsat blanding af marketingredskaber, der bruges til at nå fastsatte marketingmål. Marketing mix er også kendt som “the 4 Ps” (produkt, pris, place og promotion). Marketing mix er de aktiviteter, som virksomheder udfører for at nå ud til kunderne med deres produkt eller service. Marketing mix er altså et redskab, der bruges til at planlægge og udføre marketingaktiviteter.

De 4 P’er

Product – Den første fase i marketingmixet er at redegøre for produktet, der er designet til at tilfredsstille kundernes behov og ønsker. For effektivt at markedsføre et produkt eller en service er det vigtigt at identificere, hvad der adskiller det fra konkurrerende produkter eller ydelser.

Price – Næst kigges der på prissætningen for produktet eller produkterne. Den afspejler, hvad forbrugerne er villige til at betale for det. Her skal der tages højde for omkostninger i forbindelse med udvikling, fremstilling, marketing og distribution – også kendt som cost-based pricing. Prissætning baseret primært på forbrugernes opfattede kvalitet af produktet er kendt som værdibaseret prissætning – value-based pricing.

Promotion – Her planlægges alle virksomhedens salgsfremmende aktiviteter. Aktiviteterne her kan omfatte annoncering, personligt salg og PR mv.

Place – I dette parameter skal der redegøres for valg af salgskanaler og distributionskanaler.

De 7 P’er

Som tidligere nævnt er marketing mixet gennem tiden blevet udvidet til de 7 P’er. De tre ekstra punkter tager sammen med de eksisterende fire en mere holistisk tilgang til marketingstrateiger, idet man overvejer alt, der kan påvirke forbrugernes perspektiv.

De tre ekstra punkter i de 7 P’er er:

  • People 
  • Physical Evidence
  • Proces

People – Her tales der om aspekter, der relateres til menneskelig interaktion i forbindelse med salg af dit produkt. Det kan for eksempel være kundeservice. Når du yder en fremragende kundeservice, skaber du en positiv oplevelse for dine kunder, og på den måde markedsfører du også dit brand. Her er der mulighed for at skabe word of mouth, da eksisterende kunde kan sprede budskabet om god service. Her kan du altså give din virksomhed en konkurrence fordel ved at rekruttere de rigtige mennesker og uddanne dit personale til at udvikle deres færdigheder.

Physical Evidence – Her er der tale om håndgribelighed. De fysiske beviser udgør det fysiske miljø, hvor en virksomhed levere en service eller sælger et produkt. Produktemballage er fysiske beviser, ligesom butikslayout og stemning.

Proces – Referer til de processer, der er involveret i at levere dine produkter og tjenester til kunden. Det omhandler også at være “let at gøre forretninger med”. En god proces sikrer, at du konstant og kontinuerligt leverer den samme standard til dine kunder. Det handler for eksempel om, hvordan kunder bestiller en ordre og hvem, de taler med i løbet af salgsprocessen.

Hvordan bruges Marketing mix?

Marketing mix er en af de mest anvendte teorier i marketing, og tager udgangspunkt i, at der er fire centrale elementer, der er afgørende for succesfuld marketing. Disse elementer kaldes de fire P’er, og dækker over Produkt, Pris, Placering og Promovering. For at sikre optimal udnyttelse af de fire P’er, må virksomhederne sikre, at der er en balance mellem dem. Produktet skal have den rigtige kvalitet og det rigtige image, prisen skal være attraktiv for kunden, placeringen skal være strategisk og promoveringen skal være effektiv.

Hvorfor er Marketing mix vigtigt?

Det er vigtigt at have en god marketing mix, fordi det er en afgørende faktor for succesen af ethvert firma. Marketing mix er afgørende for, hvordan virksomheden kommunikerer med sine kunder, og hvordan den markedsfører sig selv. Marketing mix er også vigtigt, fordi det hjælper virksomhederne med at skabe en unik position på markedet. Marketing mix er en afgørende faktor for at sikre, at virksomheden når sine mål og for at sikre, at kunderne bliver tilfredse. Marketing mix er også vigtigt for at sikre, at virksomheden kan differentiere sig fra sine konkurrenter.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til

210 Trustpilot ratings
4,9
30 Google ratings
5,0
90 Facebook ratings
5,0
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 500 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på profitabel vækst?

Få profitabel vækst på Google med os som solid skaleringspartner. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO.