Få profitabel vækst
Tilbage til marketingordbogen

Hvad er outsourcing?

Outsourcing betyder, at en virksomhed udfører en del af sit arbejde hos en anden virksomhed. Dette kan f.eks. være produktion, rengøring, kundeservice eller lignende. Ofte bliver der sagt, at virksomheder outsource for at spare penge, da det kan være billigere at få andre til at udføre arbejdet.

Læsetid: 2 minutter

Outsourcing definition

Outsourcing er når man ansætter en ekstern virksomhed til at udføre en opgave, som man normalt ville lave selv. Dette kan være alt fra at få lavet en hjemmeside, til at få ordnet rengøringen. Outsourcing er ofte en mere omkostningseffektiv måde at få tingene gjort på, da man ikke selv skal bruge tid og penge på at uddanne medarbejdere til at kunne udføre den pågældende opgave.

Hvad betyder outsourcing?

Outsourcing er et økonomisk begreb, som anvendes, når en virksomhed ikke selv har ressourcerne internt til at udføre en bestemt aktivitet, og de derfor i stedet vælger at lade en anden virksomhed klare aktiviteten for dem.

Grunde til at outsource opgaver:

  • Økonomisk giver det ikke mening at håndtere opgaven selv
  • Tredjepart har ekspertisen til at løse den givne opgave bedst muligt
  • Intern mangel på tid til at løse den givne opgave

Hvordan bruges outsourcing?

Outsourcing bruges ofte som en strategi til at reducere udgifterne til aktiviteter, som virksomheden ikke selv er ekspert i, uden at gå på kompromis med kvaliteten af en opgave. Med outsourcing har virksomheden mulighed for at lægge al fokus på deres kernekompetencer, og ikke bruge tid på aktiviteter, der ikke hører under disse kernekompetencer.

Outsourcing er en forretningspraksis, hvor virksomheder hyrer eksterne leverandører til at udføre visse opgaver eller yde visse tjenester. Formålet med outsourcing er at frigøre ressourcer og fokusere på kernekompetencer, så virksomheden kan øge sin konkurrenceevne.

Der findes to hovedtyper af outsourcing: produktions outsourcing og administrativ outsourcing. Produktions outsourcing omfatter typisk opgaver såsom produktion, logistik og rengøring. Administrativ outsourcing omfatter ofte opgaver såsom HR, IT og kundeservice.

Virksomheder vælger ofte at outsource til lande, hvor omkostningerne til arbejdskraft og andre input er lavere. Dette kan imidlertid medføre ulemper såsom kulturelle forskelle, sprogbarrierer og transportomkostninger.

Hvorfor er outsourcing vigtigt?

Når virksomheder outsourcer, får de adgang til en række fordele, herunder færre omkostninger, større fleksibilitet, forbedret konkurrenceevne og øget fokus.

Outsourcing kan hjælpe virksomheder med at spare penge, fordi det giver virksomhederne mulighed for at få adgang til billigere arbejdskraft og ressourcer. I nogle tilfælde kan det også hjælpe virksomheder med at undgå dyre investeringer i teknologi eller udstyr.

Outsourcing kan også give virksomhederne større fleksibilitet. For eksempel, hvis en virksomhed ønsker at ændre produktionsmetoder, kan det outsource en del af produktionen, så virksomheden ikke behøver at investere i nyt udstyr eller oplære medarbejdere i nye metoder.

Outsourcing kan også forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. For eksempel, hvis en virksomhed outsourcer produktionen af ​​en vare, kan det få adgang til bedre teknologi eller produktionsmetoder, som kan give virksomheden en konkurrencemæssig fordel.

Endelig kan outsourcing hjælpe virksomheder med at fokusere på deres kerneforretninger. Når virksomheder outsourcere, fjerner de ofte opgaver, der er distraherende eller tidkrævende, så virksomhederne kan fokusere på deres vigtigste forretningsaktiviteter.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til

210 Trustpilot ratings
4,9
30 Google ratings
5,0
90 Facebook ratings
5,0
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 500 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på profitabel vækst?

Få profitabel vækst på Google med os som solid skaleringspartner. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO.