Få profitabel vækst
Tilbage til marketingordbogen

Hvad er en Persona?

En persona kan ses som et redskab til at forstå og forklare menneskelige adfærd og motivation, og det kan også bruges til at skabe en mere forudsigelig og effektiv kommunikation med målgrupper.
Persona-begrebet kan stamme fra psykologien, hvor det bruges til at forstå menneskelige personligheder, og det kan også have rod i marketing, hvor det ofte bruges til at segmentere og målrette kommunikation og budskaber til specifikke målgrupper.

Læsetid: 2 minutter

Persona definition

I psykologien bruges begrebet persona ofte synonymt med rolle, og det ses som et af de elementer, der udgør en persons personlighed. En persona kan ses som et maskede, som personen bærer for at skjule deres sande jeg og især deres svagheder og usikkerheder. Personaen gør det muligt for personen at agere på en bestemt måde i offentligheden, og den hjælper personen med at skabe en forenklet og forudsigelig verden omkring sig.

I marketing bruges begrebet persona ofte til at segmentere og målrette kommunikation og budskaber. En persona i denne forstand er en fiktiv person, der repræsenterer en bestemt målgruppe, og som kan hjælpe med at forstå hvad denne målgruppe ønsker og behøver. Personaen giver en konkret form til målgruppen, og gør det muligt at tale direkte til denne. Dermed har vi mulighed for at tale direkte ind i vores målgruppes behov.

Hvordan bruges Persona?

Persona er et teknisk værktøj, der bruges af udviklere til at forudsige, hvordan brugerne vil opføre sig i forskellige situationer. Persona er almindeligvis opdelt i to kategorier: personlighed og adfærd. Personlighed omfatter de fysiske og mentale egenskaber, der karakterisere en given bruger. Adfærd omfatter de handlinger, brugeren vil tage i forskellige situationer.

Hvorfor er Personas vigtige?

Persona er vigtigt, fordi det hjælper os med at forstå, hvem vores målgruppe er, og hvad deres behov og ønsker er. Persona giver os et godt afsæt til at kommunikere med vores målgruppe på en effektiv og målrettet måde.

Persona er særligt vigtigt for virksomheder, der ønsker at styrke deres brand og kommunikation. Med en stærk persona, kan virksomhederne tale direkte til deres målgruppe, og på den måde sikre sig, at kommunikationen er effektiv.

Persona er altså en vigtig del af en virksomheds kommunikationsstrategi, og bør tages i betragtning, når der udarbejdes en kommunikationsplan.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til

210 Trustpilot ratings
4,9
30 Google ratings
5,0
90 Facebook ratings
5,0
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 500 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på profitabel vækst?

Få profitabel vækst på Google med os som solid skaleringspartner. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO.