Få profitabel vækst

Sådan laver du strategisk linkbuilding

Alt du bør vide

for at vurdere kvaliteten af et godt link

Indholdsfortegnelse

Introduktion – Hvad er et “godt” link?

dansk linkbuilding
I dette blogindlæg lægger vi alle kortene på bordet og afslører præcis, hvordan vi hos LAZZAWEB skaber resultater for vores kunder med linkbuilding. Du lærer at vurdere andre hjemmesider ift., hvor godt et link du kan få fra dem.
Når det kommer til søgemaskineoptimering (SEO), er der ingen facitliste. Godt nok foreligger der en lang række retningslinjer fra Google, men hvis du følger dem til punkt og prikke, vil du formodentlig få svært ved at opnå de eftertragtede topplaceringer. Derfor er seo-linkbuilding et must.
Vi har hos LAZZAWEB stort fokus på ikke udelukkende at skabe resultater, men samtidig også forstå årsagen bag dem. Jo bedre forståelse, vi har for Googles algoritme, desto bedre kan vi skræddersy strategier og være på forkant med SEO-opdateringerne. Og det sikrer i sidste ende stabile, holdbare og hurtigere resultater for vores kunder.

Af den grund er vores strategier baseret på to aspekter:

 1. Data fra vores kunder og samarbejdspartnere (det praktiske aspekt).
 2. Googles egne patenterede systemer (det teoretiske aspekt).

Førstnævnte giver os indblik i, hvad der virker, og sidstnævnte kan give os en idé om, hvorfor det virker.
(Hvis du ikke ved, hvad der menes med “Googles egne patenterede systemer”, er det en række patenter, Google har taget på forskellige systemer i deres algoritme. Dette kan lede os i retning af, hvordan algoritmen fungerer, men eftersom det er meget komplekst, er det noget, vi kun vil berøre på et overordnet plan).
Samlet set udgør disse data og erfaringer fundamentet for vores strategiers opbygning. Så læs med, og lær at bygge links på en sikker og effektiv måde – præcis som vi gør det hos LAZZAWEB.

Grundstene i et godt link

Links kan opfattes som troværdighedsstempler fra andre hjemmesider, og de har stadig afgørende betydning i forhold til at opnå topplaceringerne på Google.
I de “gode, gamle dage” begrænsede linkbuilding sig udelukkende til et spørgsmål om at få så mange links som muligt. Men i dag handler det i højere grad om kvalitet fremfor kvantitet. Googles algoritme er populært sagt blevet ”kvalitetsbevidst” og kan dermed langt bedre vurdere, hvor meget værdi et link skal tilføre en hjemmeside.


Og svaret er..
En blanding af alle tre muligheder.
Det forholder sig nemlig således, at de algoritmer, der vurderer et links kvalitet, er baseret på de selvsamme principper, som Google bruger til at vurdere netop din hjemmeside.
Sagt på en anden måde: Jo gladere Google er for den hjemmeside, som linker til dig, desto stærkere er linket. Og dette er hjørnestenen i god og sikker linkbuilding seo.
Ud fra mange års eksperimentering og dataindsamling har vi udarbejdet Linkbuilding Trekanten, som bygger på følgende tre koncepter:

Et link, der kun beskæftiger sig med én af trekantens sider, vil stadig tilføje din hjemmeside værdi. Men et godt link kombinerer alle tre sider.
Det vil sige: Jo stærkere, mere relevant og autoritært linket er, desto bedre resultater vil det skabe for din hjemmeside. I det følgende vil vi gå i dybden med de tre respektive sider af trekanten.

Hvad er et stærkt link?

Styrke refererer til selve drivkraften bag de links, du modtager – og på samme måde er en hjemmesides egen styrke baseret på de links, den selv har.
For at vurdere hvor stærke hjemmesider (og links) er, bruger Google en algoritme ved navn PageRank.
Algoritmen har til formål at forstå – og sortere – milliarder af hjemmesider, hvilket den som nævnt gør ved hjælp af de links, der sendes frem og tilbage fra hjemmesider.
Hvis du ikke har hørt om PageRank før, kan det skyldes, at Google fjernede den offentlige adgang til scoren i marts 2016. Belægget for dette valg var, “at internettet var blevet mere komplekst, og at have en decideret hjemmeside-score ville forvirre”.
Der er dog bred enighed om, at den reelle årsag nærmere var, at SEO’er udnyttede systemet til linkbuilding og salg af links.

Hvordan fungerer PageRank?

PageRank er som sagt den algoritme, der vurderer hjemmesiders styrke baseret på de andre hjemmesider, der linker til den pågældende hjemmeside.
PageRank er delt ligeligt mellem det samlede antal links på en side.
Nedenfor har vi illustreret en meget simpel version af systemet:

Kilde: https://ahrefs.com/blog/google-pagerank/

Som illustrationen viser, “overføres” en hjemmesides stjerner (styrke), når der linkes fra den. Og som du nok godt kan forestille dig, bliver dette udvekslingsforhold ekstremt komplekst, når man tager højde for de mange millioner hjemmesider, der linker frem og tilbage mellem hinanden på hele internettet.
Det afgørende er dog ikke, at du forstår præcis, hvordan algoritmen fungerer. Det vigtigste er derimod, at du forstår de grundkoncepter, der ligger bag:

 1. Når du får et link fra en anden hjemmeside, modtager du nogle af dens “stjerner” – altså styrke.
 2. Antallet af stjerner afhænger af, hvor mange stjerner din hjemmeside i forvejen har – altså hvor stærk den er.

Samt en række andre faktorer, som vil blive forklaret nedenfor.

Styrkebestemmelse af links – hvilke faktorer?

Der findes en række faktorer, som spiller ind, når Google vurderer styrken af et link. Det drejer sig om henholdsvis den linkende hjemmesides egen styrke, linkets placering på siden, antal udadgående links, no/dofollow-links og hjemmeside-diversiteten.

Den linkende hjemmesides egen styrke

Som vi allerede har lært, bestemmes en hjemmesides styrke ud fra de hjemmesider, som linker til den.
Men hvordan måler vi styrken på links, nu hvor Google har fjernet adgang til deres PageRank-system?
Det gør vi vha. tredjepartsværktøjer, der ligesom Google indsamler linkdata fra mange millioner hjemmesider på internettet, som så udnyttes til at vurderere styrken af de forskellige links.
Blandt de mest populære værktøjer finder du Ahrefs, Majestic, Moz og Semrush. Ahrefs har den langt største linkdatabase, og derfor vil vi tage udgangspunkt i netop denne i det følgende.
OBS: Da disse værktøjer på ingen måde har de samme ressourcer som Google, er de ikke nær så præcise som Googles egen PageRank – og skal derfor også tages med et gran salt. De fungerer dog som et godt udgangspunkt.

Eksempel på den linkende hjemmesides egen styrke (screenshot fra Ahrefs)

Data og metrics forklares i det følgende.

Ahrefs indsamler en masse data omkring en hjemmeside såsom antal links, dens præstation i Google og meget mere. Denne data kan vi bruge til at estimere, hvor stærkt et link fra en hjemmeside vil være.

Sådan vurderer du en hjemmesides styrke

Når det kommer til at vurdere et links styrke, er den vigtigste type data fra Ahrefs følgende metrics:

 • DR (Domain Rating): En samlet score fra 0 til 100 baseret på alle links, som hjemmesiden modtager.

Og her er logikken ganske simpel: Jo højere, desto bedre.

 • UR (URL Rating): En samlet score fra 0 til 100 baseret på alle links, som den specifikke side, du undersøger, har.

Når du får et nyt link fra en hjemmeside, vil UR være betydeligt lavere, da den side, du får et link fra, ikke selv har nogen links.
Det betyder dog ikke, at linket er uden værdi – tværtimod. Men jo højere en UR, desto stærkere vil dit link være. Samtidig vil UR stige i takt med, at interne links på hjemmesiden spreder styrke til den side, du modtager et link fra. 

 • Backlinks: Antallet af links, der går til den side, du undersøger – inklusiv de links, der går til alle dets undersider.
 • Referring domains: Antallet af domæner/hjemmesider, der sender links til den side, du undersøger.

En stor mængde links (backlinks) har ikke særlig stor værdi isoleret set, hvis de kommer fra de samme hjemmesider. Du bør derfor ikke udelukkende koncentrere dig om, hvor mange links en hjemmeside har, men også hvor mange unikke domæner, de kommer fra. (Dette uddyber og vender vi tilbage til lidt senere).

 • Organic keywords: Hvor mange søgeord, hjemmesiden rangerer på i Google.

Dette er en af de stærkeste indikatorer for en sund hjemmeside. Den eneste måde, hvorpå hjemmesiden selv kan rangere på søgeord, er hvis Google kan lide den. Og et link fra en hjemmeside, som Google kan lide, er i langt de fleste tilfælde et godt link.
Vær dog opmærksom på hjemmesider, der har høj Domain Rating men få Organic keywords. Dette kan nemlig meget vel være et tegn på, at hjemmesiden ikke har tilstrækkelig autoritet (mere om dette senere).

 • Organic traffic: Et estimat, der angiver, hvor meget trafik hjemmesiden modtager som resultat af de placeringer, den har i Google.

På baggrund af hjemmesidens organiske placeringer udregner Ahrefs et estimat på, hvor mange besøgende disse placeringer giver månedligt.

 • Organic Value: Et nøgletal, der er baseret på Ahrefs’ estimerede trafik ganget med CPC’en (Cost Per Click). Det vil sige, hvad folk er villige til at byde for et klik på en tekstannonce for det givne søgeord.

Idéen er, at jo mere folk er villige til at byde for et søgeord, desto mere værdi må det have. Dette er dog ikke nødvendigvis altid tilfældet, så tag Organic traffic med et gran salt, hvis du bruger Ahrefs til din søgeordsanalyse.

Take-away points:

 • Vær opmærksom på hjemmesider med mange backlinks ift. antallet af refererende domæner. Dette kan indikere SPAM-links.
 • Så længe der ikke er SPAM involveret, betyder en højere DR et stærkere link.
 • Vær opmærksom på sider med høj DR/mange links, som samtidig har få Organic Keywords. Et reelt, stærkt og sundt domæne vil i 95 % af tilfældene rangere på søgeord selv.

Vigtig note: Et link af lavere styrke vil ikke skade din hjemmeside (såfremt det ikke er SPAM). Sig derfor ikke nej til muligheder for at få gratis links (selv hvis de er “svagere”) hvis de kommer fra reelle hjemmesider.
Skal du dog bruge tid og penge på aktivt at anskaffe links, vil vi anbefale at sigte efter domæner, der som minimum har:

 • 20 i Domain Rating (DR).
 • 50 refererende domæner.
 • 500 organic keywords.

Linkets placering på siden

Links fra selve siden, du modtager et link fra, kaldes udadgående links.
For at kunne vurdere hvor meget styrke der skal overføres fra disse udadgående links, opererer Google med et integreret system i deres algoritme ved navn Reasonable Surfer. Dette har til formål at forstå, hvilke udadgående links på en side, de besøgende er mest tilbøjelige til at klikke på.
Ud fra dette tildeler algoritmen hvert link en værdi, og her vægtes et link, der er placeret i selve indholdet, højere end et link, der er placeret i hjemmesidens menu, footer, widget og lignende. Ligeledes tildeles et link større værdi, jo højere oppe i indholdet/teksten dette link er placeret.
Systemets logik er som følger: Hvis du som ejer af hjemmesiden er villig til at placere et link der, hvor størstedelen ser det (dvs. i den øverste del), må det også være et vigtigt link, der følgelig tilskrives mere værdi, end hvis det figurerede skjult i footeren.

Take-away points:

 • Sigt efter at få dit link placeret i det reelle indhold/teksten – altså ikke i footer, menu, widget eller lignende.
 • Vær ligeledes opmærksom på dit links placering, hvis du deler linkartiklen med andre – og sørg altid for, at dit link figurerer i en af de øverste paragraffer.

Antal udadgående links


Ligesom algoritmen kigger på, hvor dit link er placeret på siden, kigger den også på, hvor mange du deler artiklen med.
Algoritmen fungerer nemlig på den måde, at den spreder styrken ud over det antal links, som findes på siden.
Det betyder, at jo flere udadgående links, teksten indeholder, desto svagere vil de enkeltstående links hver især være.
(OBS: I denne beregning bliver links i footere, menuer, widgets osv. ikke indregnet).
Dette mønster kan vi se i PageRank-eksemplet, hvor en side med to stjerner kun overfører en halv stjerne til hver af de tre hjemmesider, som den linker til.
At en side med to stjerner kun overfører en halv stjerne, til hver af de tre hjemmesider den linker til, betyder også, at sider som minecookies.org/tilknyttede-sites/ overfører minimal styrke. Dermed ikke sagt at denne slags links ikke har værdi. Det betyder nærmere, at værdien er betydeligt lavere, end mange måske går og tror.

Take-away point:

 • Sigt efter 1-3 links i dine artikler.

OBS: Vær opmærksom på linkudbydere, der tilbyder billigere links på store og autoritære hjemmesider. I disse tilfælde presses prisen som regel ned ved at lave kæmpe artikler med 10-20+ virksomheder – og når styrken deles med 10-20 andre hjemmesider, bliver linket langt svagere.

Nofollow

Nofollow er et mærkat, man aktivt og strategisk kan tilføje links, så de ikke overfører styrke.
Et godt eksempel på dette er kommentarfeltet på de fleste blogs, som automatisk har nofollow-mærkatet tilføjet. Affiliate links har (i de fleste tilfælde) også et nofollow-mærkat mfl.
Et nofollow-link er dog ikke lige så ubrugeligt, som mange tror, da det stadig kan overføre autoritet fra hjemmesiden. Vores egne eksperimenter på dette felt viser eksempelvis, at links fra Wikipedia har stor værdi – til trods for at være nofollow (mere herom i under afsnittet Autoritet). Der er dog bred enighed om, at et såkaldt dofollow-link (alt andet lige) er mere værdifuldt end et nofollow.

Take-away point:

 • Vær opmærksom på, at de links, du anskaffer, ikke er nofollow. Dette kan du tjekke ved at højreklikke på linket og tjekke koden. Hvis der ligesom i nedenstående eksempel står ”nofollow”, er det altså et nofollow-link.

Hjemmesidediversitet

Hvornår er chancen størst for, at du prøver en ny restaurant på baggrund af anbefalinger fra andre?
Er det:

 1. Hvis en ven ti gange anbefaler dig at prøve den samme restaurant?
 2. Hvis ti forskellige venner anbefaler dig at prøve den samme restaurant?

Langt de fleste ville formodentlig vægte ti venners uafhængige anbefalinger højere end ti anbefalinger fra den samme ven. Og på samme måde vægter Google anbefalinger (links) fra unikke hjemmesider højere end flere anbefalinger (links) fra den samme hjemmeside.
Dette mønster oplever vi gang på gang i praksis, og det understøttes af Moz’ omfattende undersøgelse, “Search Engine Ranking Factors 2015”, der er baseret på hele 17.600 søgeord.
Når det er sagt, skal du ikke takke nej til links fra stærke hjemmesider, bare fordi du har et link derfra i forvejen. Så længe du i denne sammenhæng er opmærksom på, at hvert efterfølgende link ikke er lige så stærkt, som det første.

Take-away point:

 • For hvert link, du får fra en hjemmeside, reduceres dets styrke. Forsøg derfor så vidt muligt at skaffe links fra hjemmesider, du ikke før har fået links fra.

Tjekliste – sådan opnår du maksimal styrke fra dit link

Relevans

Googles primære mål med sin søgemaskine er at præsentere relevante søgeresultater for brugerne.
Lad os tage et tænkt eksempel:
John på 42 år vil finde et sted at spille golf i Esbjerg og søger derfor på “Golf klub” på Google. Her er det selvfølgelig Googles ansvar at forstå hans søgeforespørgsel om at finde lokale golfklubber – og ikke klubber for entusiastiske Volkswagen Golf-ejere.
Til denne forståelsesproces bruger Google en række omfattende systemer, som har til formål at afkode, hvad brugerne leder efter, når de anvender forskellige søgeord. Men én ting er at forstå brugerens behov (søgehensigt), noget andet er at forstå, hvilke hjemmesider der kan dække dette specifikke behov.
I denne sammenhæng udgør On-Page SEO den vigtigste brik, men linkbuilding er bestemt også en betydelig del af puslespillet. Links kan nemlig være med til at overbevise Google om, at din hjemmeside er relevant ift. netop de søgeord, du gerne vil identificeres på – og rangere højt på. Som figuren til højre illustrerer, bliver relevansgraden påvirket af tre faktorer.

Faktorer der påvirker et links relevans

Ligesom der findes en række faktorer, der bestemmer styrken af et link, findes der en række faktorer, der bestemmer, hvor relevant et link, du modtager, rent faktisk er. Nærmere bestemt hjemmesidens niche, selve artiklen og valget af ankertekst, som vi hver især vil præsentere for dig i det følgende.

Hjemmesidens niche

Jo flere (under)sider, der findes på en hjemmeside, der omhandler netop det, din hjemmeside beskæftiger sig med, desto mere relevant vil et link derfra også være.
Det er dog ikke udelukkende et spørgsmål om mængden af antal (under)sider, men rettere hvor stor en del af hjemmesiden, der omhandler emnet.
Lad os igen tage et eksempel fra det virkelige liv. TV2.dk samler titusindvis af artikler vedrørende Golf. Betyder det så, at et link herfra er mere relevant end et link fra eksempelvis golfbladet.com, der udelukkende fokuserer på golf? Ikke nødvendigvis. I dette tilfælde vil et link fra TV2 måske nok være stærkere, men et link fra Golf Bladet vil være mere relevant.

Sådan vurderer du en hjemmesides relevans

Som regel kan man hurtigt vurdere, hvor relevant en hjemmeside er ved bare at besøge den. Ligesom i eksemplet ovenover giver det logisk set mening, at golfbladet.com er mere relevant end tv2.dk, når det kommer til golf.
Men er du i tvivl, kan du bruge “site:hjemmeside.dk”-metoden til at få en idé om relevansen af en anden hjemmeside.
site:hjemmeside.dk” (med lille s) er en kommando, du kan skrive i Google, som viser dig samtlige sider, der er indekseret for den pågældende hjemmeside.

Ved at bruge samme kommando og tilføje emnet efterfølgende (“site:hjemmeside.dk emne”), kan vi se antallet af sider, som omhandler det specifikke emne.

Disse to tal sammenlignes med hinanden, hvormed vi kan finde en relevans-procentdel – dvs. hvor stor en andel af hjemmesiden, der omhandler netop dit emne.
Hele processen for vores eksempel med golf-webshoppen vil derfor se således ud:

 1. Brug kommandoen ”site:hjemmeside.dk” for at se det samlede antal indekserede sider.
 2. Brug kommandoen “site:hjemmeside.dk golf” for at se, hvor mange sider der omhandler golf på hjemmesiden.
 3. Dividér antallet af relevante sider med det samlede antal indekserede sider – og gang resultatet med 100 for at få tallet i procent.

For at gøre det overskueligt og let anbefaler vi at anvende Excel til formålet, ligesom vi har gjort i eksemplet nedenfor:

Excel-udregningen ovenfor bekræfter teorien om, at hjemmesider, der er relateret til et specifikt emne, er mest relevante for netop dét specifikke emne.
Dette kommer nok ikke som nogen overraskelse. Mere interessant bliver det derimod, når vi sammenligner diverse nyhedsmedier og sportssider ift., hvor relevante de er i relation til golf.
Ud fra vores lille test, kan vi se at, at tv2.dk & sportnyt.dk er mindst relevante ift. golf, mens eurosport.dk og politiken.dk har både en fin relevans & styrke. Havde vi valget mellem ovenstående, ville de være en fornuftig blanding af styrke & relevans.

Take-away points:

 • Jo flere sider på et website, der omhandler samme emne som din hjemmeside, desto mere relevant vil et link derfra være.
 • Vær ligeledes opmærksom på dit links placering, hvis du deler linkartiklen med andre – og sørg altid for, at dit link figurerer i en af de øverste paragraffer.

Selve artiklens meningsindhold (søgeordsoptimering)

Hvis du vil opnå maksimal relevans, er det ikke nok at få et link fra en relevant hjemmeside. Selve siden, hvorpå linket figurerer, skal også være relevant.
Du kan forøge denne relevans ved at optimere teksten, der indeholder linket. Dvs. målrette teksten efter de søgeord, du gerne vil findes på. Og husk mantraet: Jo bedre Google kan lide siden, du modtager et link fra, desto stærkere vil linket være.
Eller hvis man tilpasser det efter relevansen, vil mantraet snarere lyde: Jo bedre den side, som du får et link fra, rangerer på dine søgeord, desto mere relevant vil linket være.
Det betyder også, at hvis du gør brug af traditionelle linkbuilding-tekster (hvor det eneste formål er at skabe en tekstvolumen på 300-400 ord), går du altså glip af rigtig meget værdi fra dit link. Så hvis du vil have mest valuta for pengene, skal du derfor behandle link-artikler som var de en side på din egen hjemmeside.
Hvor meget kontrol du har over din link-artikel (og hvad den omhandler) afhænger dog meget af, hvilken type link der er tale om.
Hvis du eksempelvis kører PR-kampagner med det formål at blive distribueret på nyhedssider, vil du ofte have begrænset eller slet ingen kontrol. Omvendt vil du med gæsteindlæg eller advertorials (sponsorerede indlæg) typisk have langt højere grad af kontrol.
OBS: Vær på vagt over for dele-artikler!
Eftersom at relevans har så stor betydning for et links værdi, vil dit links effekt også blive reduceret betragteligt, hvis du deler det med andre sider, som ikke omhandler samme emne som din hjemmeside.
Så ikke nok med, at du deler styrken (som nævnt i første kapitel) – du vil også komme til at ”dele ud af” relevansen.

Take-away points:

 • Undgå “link-tekster” og gå i stedet efter (så vidt muligt) at søgeordsoptimere artiklerne, som var de til brug på din egen hjemmeside. Dette booster dit links relevans niveau, og giver dig mulighed for at skabe ekstra trafik til din hjemmeside.
 • Undgå dele-links, hvor artiklen splittes op og omhandler mange forskellige emner. Selvom denne løsning umiddelbart er billigere, reducerer den markant relevansen af dit link.

Ankerteksten

Hjemmesidens egen relevans danner grundlag for den totale mængde relevans, der kan overføres via links.
Men hvor meget, der rent faktisk overføres, afhænger i høj grad af, hvad der står i selve linkets tekst – også kaldet ankerteksten.
Ankerteksten er nemlig med til at fortælle Google, hvad siden, der linkes til, omhandler. Derfor har det også stor betydning for et links relevans – og dermed værdi.
Derfor er det også vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvilke ankertekster man bruger. Her findes der flere forskellige typer – lige fra ankertekster, der udelukkende bruger ét søgeord (fx Golf udstyr), udgaver, der indeholder dit brand-navn (fx Min Golf Butik), til de mere generiske af slagsen, hvor der eksempelvis kun står “læs mere her”.
Men hvilken af typerne skal du så vælge?
Det er et rigtig godt spørgsmål. At vælge ankertekster er en hel videnskab i sig selv og samtidigt for komplekst at uddybe her i indlægget.
Men som udgangspunkt vil ankertekster, der indeholder det direkte søgeord, være de mest effektive – og dog samtidig de mest risikable.

Pas på pingvinen

Google har nemlig en algoritme ved navn Penguin, som netop har til formål at vurdere, hvor naturlige links er. Noget af det, som denne algoritme især har fokus på, er antallet af links med ankertekster, hvor der udelukkende er anvendt søgeordet.
Et eksempel på en sådan ankertekst kunne være “Golf udstyr”, som er helt identisk med det store søgeord “Golf udstyr”. At anvende sådanne ankertekster kan have den største effekt på din hjemmesides organiske placeringer, men er du for overmodig, kan det ligeså vel ende med at påvirke den negativt. På den anden side af spektret har vi de mere konservative ankertekster såsom “se her”, “læs mere” osv. Disse er langt fra lige så risikable at anvende i relation til Penguin, men vil samtidig overføre mindre grad af relevans.
Som en mellemkategori har vi de såkaldte ”blandings-ankertekster”, som repræsenterer en hybrid af forskellige søgeord/termer. Dette kunne eksempelvis være “Se vores billige golf udstyr her” eller “stort udvalg i eksklusivt golf udstyr” – og de er således en fin mellemvej. Dette er som sagt et kompliceret emne, men en god tommelfinger regel er at holde sig primært i den konservative ende af spektret.

Take-away points:

 • Balancegang mellem at lave links, der skaber (gode) resultater, og links, der risikerer at skade din hjemmeside, er meget hårfin.
 • For at skabe hurtigere resultater og undgå ”penguin-straf” kan du med fordel anvende blandings-ankertekster som mellemvej, der kombinerer flere ord/søgeord – fx “Se alt golf udstyr her”.
 • Hvis du er i tvivl, så hold dig på den konservative side – og undgå for mange ankertekster, der udelukkende indeholder ét søgeord. Hav ligeledes fokus på ikke at genanvende præcis den samme ankertekst for mange gange.

Linkets placering (omkringliggende tekst)

Ligesom med styrken kigger Google også på, hvor i indholdet dit link er placeret.
Ankerteksten er den primære faktor, der bestemmer, hvor meget relevans der overføres. Men den omkringliggende sætning, som omgiver dit link, er også med til at fortælle algoritmen, hvad linket rent faktisk omhandler. Her kan det især være en fordel, at anvende relaterede søgeord i samme sætning, for på den måde at forøge relevansen af dit link.

Take-away point:

 • Forsøg så vidt muligt at nævne relaterede søgeord i den samme sætning, som du får et link fra.

Tjekliste – sådan sikrer du maksimal relevans

Autoritet

Google har et forsvar mod dem, der forsøger at manipulere algoritmen til deres fordel. Ved hjælp af en række faktorer er målet at validere den styrke, en hjemmeside har opbygget – altså om det er en reel hjemmeside, og om styrken er opbygget “naturligt”.
Stærke links kan manipuleres, og Google er derfor nødt til at kunne differentiere mellem et reelt troværdighedsstempel (godt link) og et link fra en hjemmeside, der har en ”oppustet” styrke/DR.
Så hvor styrke er fundamentet for et stærkt link, så er autoritet den faktor, der kan begrænse, hvor meget styrke der kan overføres.
Det betyder også, at hvis Google ikke har tillid til en hjemmeside, vil værdien af et link derfra reduceres drastisk. Og dette er en vigtig og værdifuld læring for dig.
For selvom et link med høj styrke (mange/stærke links) ofte i sig selv vil afspejle en høj autoritet (og dermed ikke være begrænset), er sagen anderledes for hjemmesider af mindre størrelse – især nogle af dem, der tilbydes af link-sælgere.
Først vil vi hurtigt gennemgå og forklare de forskellige faktorer, der bestemmer en hjemmesides autoritet, og dernæst vil vi vise dig et eksempel på henholdsvis en stærk hjemmeside uden autoritet og en stærk hjemmeside med autoritet, så du kan se forskellen.

Nofollow-links har værdi

Inden vi går i gang med de forskellige faktorer, der bestemmer en hjemmesides autoritet, vil vi gerne uddybe nofollow-links, som vi berørte i starten – samt hvilken værdi, de kan have for dig.
Den generelle overbevisning er, at nofollow-links ikke overfører værdi, hvilket Google også selv har udtalt/bekræftet. Igen forholder det sig dog således, at man ikke nødvendigvis altid kan stole på Googles offentlige udmeldinger. Vores samlede erfaring på dette felt viser nemlig et direkte modsatrettet billede.
Tag eksempelvis et link fra Wikipedia. Til trods for at være et nofollow, har vi gentagne gange set det tilføre værdi til en kundes hjemmeside (og dets placeringer).
Hvis Google bruger links som troværdighedsstempler, virker det også ulogisk at tilgodese links fra så store og autoritære hjemmesider, såsom Wikipedia, udelukkende pga. af et nofollow-mærkat.

Autoritetsbestemmelse af hjemmesider – hvilke faktorer?

Vi har baseret autoritet på de faktorer, som vi vurderer, Google bruger i deres algoritme. Den er baseret på brand mentions, domænets alder, antal brand-søgninger og sociale signaler. Fællesnævneren for dem alle er, at “jo mere, desto bedre/mere autoritært”.
Endnu engang vil vi huske dig på: Jo bedre Google kan lide den hjemmeside, du får et link fra, desto stærkere vil linket være.

Brand mentions

Brand mentions er andre steder på internettet, hvor hjemmesiden eller brandet er blevet nævnt – med eller uden link. De kan på sin vis anses som et link, der ikke overfører direkte styrke, men nærmere kun tildeler autoritet.
Her forholder det sig på samme måde som ved links, at jo mere autoritær en hjemmeside, du får et mention via, desto stærkere et signal vil det være.

Sådan måler du brand-mentions

Der findes en række værktøjer, som automatisk kan overvåge, hvor dit brand nævnes online – eksempelvis i Ahrefs, Brand24 eller Mention.com.
Til vores formål er det dog ikke nødvendigt med så tungt et monitoreringsskyts. Her kan du igen gøre brug af en simpel Google-kommando, der kan give dig et groft estimat på, hvor mange steder en hjemmeside/et brand nævnes. Indtast følgende i Google:
“Virksomhedensnavn” -ditdomæne.dk

Denne kommando søger på Google efter alt, hvad der relaterer til brandet, men sorterer samtidig jeres virksomheds egen hjemmeside fra via “-ditdomæne.dk”-funktionen.

Domænets alder

Et domænes alder kan sammenlignes med alderen på en virksomhed. Hvis en virksomhed har eksisteret i mange år, kan det være et tegn på stabilitet – og det samme gælder for domæner. Jo ældre et domæne er, jo mere tillid vil Google (som udgangspunkt) have til det, og det er derfor en faktor der kan påvirke autoriteten.

Brandsøgninger

Jo flere søgninger, der er på en hjemmeside og dens brand i Google, desto større chance er der for, at der står en reel virksomhed bag.

Sådan måler du brandsøgninger

Her skal du bruge et søgeordsværktøj som fx Googles egen Google Keyword Planner. Ved at skrive brandet (virksomhedsnavn) ind vil du hurtigt kunne aflæse antallet af søgninger på netop dette brand.

Sociale signaler

Med sociale signaler menes der meget simpelt likes, kommentarer, delinger ol. fra diverse sociale platforme såsom Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest osv.
Disse bruges af Google til at vurdere en hjemmesides (eller rettere dens ejers) omdømme, og ligesom de forrige faktorer er de med til at bekræfte over for Google, at det er en reel virksomhed, der står bag (eller afkræfte det).

Sådan måler du sociale signaler

Der findes en række værktøjer, som kan måle på disse sociale signaler (men dog kun på et par udvalgte platforme såsom Facebook & Pinterest). Et af dem er SharedCount, hvor man indtaster en webadresse og derefter får de pågældende antal Facebook- og Pinterestsignaler.

Organisk Trafik

Sidst men ikke mindst har vi organisk trafik – altså hvor meget trafik hjemmesiden modtager gennem Google-søgninger organisk.
Som nævnt i de forrige sektioner, er den organiske trafik et tegn på en sund hjemmeside. Derfor skal du som sagt være opmærksom på hjemmesider, der har en høj DR, men en relativt lav mængde organiske søgeord.

Take-away points:

 • Autoritet er mest relevant at kigge på, når du bygger links fra mindre hjemmesider (Under 20 DR). Her skal du nemlig være opmærksom på, om hjemmesidens styrke underbygges af autoritet – især hvis du køber sponsorerede links.
 • For hvis autoriteten ikke er til stede, vil værdien af dit link reduceres drastisk – og det til trods for, at linket har en relativt høj DR.
 • De fleste store og stærke hjemmesider kan ofte helt automatisk kunne vinge alle ovenstående faktorer af, men som de følgende eksempler på siden illustrerer, kan selv store DR-værdier snyde.

Eksempel

For at vise dig forskellen på et stærkt domæne med autoritet og et stærkt domæne uden autoritet har vi fundet 2 eksempler med lignende styrke (Domain Rating):
Hjemmeside 1:

Hjemmeside 2:

Hvilken af de to hjemmesider vil du gætte på er den stærke hjemmeside uden autoritet?

Hvis du pegede på eksempel 2, har du vundet den lille gætteleg.
Til trods for et ens styrkeforhold, vinder hjemmeside 1 på alle parametre (bortset fra domænets alder). Dette afspejler sig samtidigt i vinderhjemmesidens organiske trafik, som er hele 25 gange højere end hos hjemmeside 2.
Hjemmeside 2 er et klassisk eksempel på en hjemmeside med høj styrke og lav autoritet. Og et link fra denne hjemmeside vil alt andet lige være langt svagere end et link fra hjemmeside 1.
Dette kan du med fordel have i baghovedet, når du leder efter hjemmesider – og især hvis du køber links fra eksterne udbydere.

Afslutning og tjekliste

Nedenfor har vi lavet en simpel tjekliste, som du kan bruge til at vurdere, hvor stærkt et link er. Listen repræsenterer en samling af de tre forrige sektioner, og ved at anvende den, kan du sikre, at du får maksimal værdi for din linkbuildinginvestering – både i forhold til tid og penge.

Minimumskrav:

Bonus:

 • Hjemmesiden rangerer selv på søgeord fra din niche.
 • Linket er placeret i en af de første paragraffer.
 • Selve artiklen er søgeordsoptimeret ud fra dét, du gerne vil rangere på.

Undgå:

 • At dele links.
  Dette vil ofte være billigere, men det spreder samtidigt både styrken og relevansen, hvilket gør dit link betydeligt svagere.

Læs også vores samling af de andre emner indenfor søgemaskineoptimering.

Rasmus Jespersgaard
Skrevet af 
Organic Search Specialist

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til

210 Trustpilot ratings
4,9
30 Google ratings
5,0
90 Facebook ratings
5,0
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 500 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på profitabel vækst?

Få profitabel vækst på Google med os som solid skaleringspartner. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO.