Få profitabel vækst
Tilbage til marketingordbogen

Hvad er JSON?

JSON-formateringen er en letvægtsdataudvekslingsformat, der er udviklet til at gøre det nemmere at udveksle data mellem forskellige computerprogrammer. Formatet er baseret på et sæt af regler, der gør det muligt for computerprogrammerne nemt at genkende og tolke det. JSON-formateringen er blevet meget populær på grund af sin enkelhed, og det er blevet det foretrukne format til dataudveksling mellem mange forskellige typer af computerprogrammer.

Læsetid: 2 minutter

JSON definition

JSON (JavaScript Object Notation) er et tekstbaseret dataformat, der er velegnet til at udveksle data mellem computersystemer. JSON er letlæseligt for mennesker, og er let at parsere (analysere) og generere af computerprogrammer.

JSON blev oprindeligt udviklet af Douglas Crockford i år 2001, og er blevet anvendt i mange forskellige programmeringssprog. JSON er baseret på et subsæt af JavaScript-programmeringssproget, men kan bruges af mange forskellige sprog.

JSON er en effektiv måde at udveksle data mellem computere, og er ofte blevet anvendt til at sende data fra en webserver til en webbrowser. JSON kan også bruges til at sende data fra en database til en webapplikation.

Hvordan bruges JSON?

JSON (JavaScript Object Notation) er et letvægtsformat til dataudveksling. Det er grundlæggende en tekstbaseret form for dataudveksling, der er letlæselig for mennesker og maskiner. JSON er baseret på to strukturerede konceptuelle lag: En indlejret objektsyntaks, der er grundlæggende for alle programmeringssprog, og en oversættelseslogik, der gør JSON til et universelt udvekslingsformat.

JSON er let at bruge for mennesker, fordi det ligner det engelske sprog. JSON gør det også muligt for maskiner at læse og forstå data uden at skulle bruge en kompleks parsing-algoritme. JSON opfylder altså begge behov: Det er let at læse og skrive for mennesker, og det er let at parse og generere for maskiner.

Det er dog vigtigt at huske, at JSON ikke er et fuldt programmerede sprog i sig selv. JSON er blot en syntaks til at repræsentere data i et letlæseligt format. For at kunne bruge dataene i JSON-format skal man have et eksternt program, der kan fortolke og bruge dataene.

Hvorfor er JSON vigtigt?

JSON er vigtigt fordi det er et universelt sprog. Det betyder, at det kan bruges til at kommunikere mellem forskellige systemer. Det er også et letlæseligt sprog, hvilket gør det nemmere at forstå og bruge. Endelig gør det det muligt at lagre data i en struktureret måde, hvilket gør det nemmere at finde og bruge de data, man har brug for.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til

210 Trustpilot ratings
4,9
30 Google ratings
5,0
90 Facebook ratings
5,0
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 500 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på profitabel vækst?

Få profitabel vækst på Google med os som solid skaleringspartner. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO.