Få profitabel vækst
Tilbage til marketingordbogen

Hvad er Outreach?

Outreach-begrebet dækker over en række aktiviteter, der sigter mod at nå ud til en gruppe mennesker med et bestemt budskab. Formålet med outreach er styrke dit brand og øge omsætning i sidste ende.

Læsetid: 2 minutter

Hvad betyder Outreach?

Outreach er en strategi, der bruges til at nå ud til potentielle klienter og kundeemner, der ellers ikke ville have kendskab til virksomheden eller produktet. Dette kan gøres ved hjælp af en række forskellige kanaler, herunder sociale medier, e-mail-marketing, bloggen, events og webinars.

For at få succes med outreach, skal virksomheden have klart definerede mål for, hvad de ønsker at opnå, og hvilken type kundeemner der er relevante for dem. Derefter kan virksomheden udvikle en klar strategi for, hvordan de når ud til disse kundeemner på en effektiv og målrettet måde.

Hvordan bruges Outreach?

Outreach kan bruges på mange forskellige måder, f.eks. til at nå ud til nye kunder, til at få kontakt til potentielle samarbejdspartnere eller til at få ny viden.

For at kunne bruge outreach effektivt, er det vigtigt at have en strategi og et mål for, hvad man ønsker at opnå. Dernæst skal man udvælge de relevante kanaler og kontakter, man ønsker at nå ud til.

Herefter kan man enten kontakte personerne direkte eller lave indhold, der kan nå ud til dem på de valgte kanaler.

For at sikre, at man når ud til de rigtige personer, er det vigtigt at løbende måle og analysere, hvilke kanaler og kontakter der fungerer bedst. På denne måde kan man justere og optimere sin outreach-strategi løbende.

Hvorfor er Outreach vigtigt?

Outreach handler om at nå ud til folk. Det er vigtigt, fordi det giver os mulighed for at komme i kontakt med mennesker, som vi ellers ikke ville have haft mulighed for at nå.

Det er især vigtigt for virksomheder og organisationer, der ønsker at nå et bredere publikum. Med outreach kan vi nå ud til dem, der ikke ville have fundet os på egen hånd.

Det giver os også mulighed for at komme i kontakt med mennesker, der ellers ikke ville have været interesserede i det, vi har at tilbyde. Outreach kan derfor være med til at øge vores publikum og dermed også vores indtjening.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til

210 Trustpilot ratings
4,9
30 Google ratings
5,0
90 Facebook ratings
5,0
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 500 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på profitabel vækst?

Få profitabel vækst på Google med os som solid skaleringspartner. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO.