Få dominans på Google

Medarbejdertilfredshed

Et af LAZZAWEBs succeskriterier er at have glade og motiverede konsulenter.

  • Fokus på faglig- og personlig udvikling.
  • Fokus på en kultur med medbestemmelse.
  • Fokus på en social kultur hvor vi har det sjovt.

Vi måler løbende vores arbejdsglæde

2. kvartal 2020: 91/100
3. kvartal 2020: 83/100
4. kvartal 2020: 89/100
1. kvartal 2021: 95/100
2. kvartal 2021: 87/100
3. kvartal 2021: 86/100
4. kvartal 2021: 90/100
1. kvartal 2022: 88/100

Seneste GAIS-måling viser meget høj arbejdslyst

Herunder er medarbejdernes vurdering for 1. kvartal 2022.

Kommentarer fra LAZZAWEBs medarbejdere i 1. kvartal 2021:

“Det faglige niveau er højt, det sociale fællesskab er godt, lederskabet er godt. Generelt en god arbejdsplads med plads til alle og hvor man anderkender folk for det arbejde, de udfører.”

“Frihed under ansvar.”

“Høj faglighed og ærlighed fremfor hurtige resultater.”

“Jeg synes vi har en rigtig god kultur i LAZZAWEB. Der er plads til alle og alle får lov til at udfolde sig både socialt og fagligt.”

“Det er et rigtig godt sted at være både på det personlige og faglige område.”

“Fokus på faglighed og det at have det sjovt på arbejdet.”

“Det er stadig en hammer god arbejdsplads.”

“Det er en arbejdsplads, hvor der er rart og trygt at være. Der er en sund og god arbejdskultur, der afspejler, at det arbejde man laver er værdsat og meningsfyldt.”

“Virksomheden har et højt fagligt niveau og har fokus på at udvikle hver enkel medarbejder, så man hver dag oplever, at man bliver bedre og bedre til sit arbejde. Plus, der er et rigtig godt socialt samvær blandt kollegaer.”

“Godt arbejdsmiljø.”

Kommentarer fra LAZZAWEBs medarbejdere i 2. kvartal 2021:

“Jeg har ikke tidligere været på en arbejdsplads, hvor der bliver fokuseret på medarbejderne i så høj grad. Det er en helt afgørende faktor for min arbejdsglæde.”

“Jeg synes at rammerne byder op til at fremragende arbejdsmiljø. Ikke blot kollegaerne men hele kulturen bidrager til en god arbejdsglæde.”

“Lederne er gode til at lade mig komme med inputs og faktisk bruge dem”

“Både på opgaveniveau i det daglige og mht. større beslutninger i organisationen oplever jeg, at man som medarbejder bliver taget med på råd.”

“Jeg motiveres af positiv feedback fra vores kunder, og at vi gør en forskel for dem.”

“Jeg sætter stor pris på at have en leder, som også giver positiv feedback. Mange steder er kulturen mere i stil med “intet nyt er godt nyt”, men det betyder meget at få anerkendelse løbende.”

“Fantastisk sammenhold både fagligt og socialt. Jeg har stor respekt for mine kollegaer rent fagligt og nyder at være i deres selskab både på og uden for arbejdet.”

“Jeg sætter pris på, at det bliver italesat, at der skal være balance mellem arbejde og fritid. Man føler ikke, at der ligger uudtalte forventning om en masse ekstratimer.”

Kommentarer fra LAZZAWEBs medarbejdere i 3. kvartal 2021:

“Jeg er bare glad for at komme på arbejde”

“Der er en ekstremt god kultur som gør at arbejdslysten er i top”

“Der er hver dag nye udfordringer og nye spændende cases”

“Jeg synes det er et ekstremt inspirerende arbejdsmiljø, faciliteter og gode kollegaer, der kun kan give en høj arbejdslyst (for mig i hvert fald).”

“Jeg oplever stor medbestemmelse og frihed til at løse mine opgaver, som jeg vil, hvilket jeg sætter stor pris på.”

“Jeg oplever en god og struktureret hverdag med klare forventninger både fra øverste ledelse og fra min nærmeste leder.”

“Det betyder meget for min hverdag og arbejdsglæde, at jeg har en leder, som både er menneskeligt forstående og fagligt dygtig.”

“Synes kollegaerne er rare. Kulturen her på arbejdspladsen er så meget federe end min tidligere arbejdsplads. Her roser folk hinanden og udviser en helt anden vinderkultur – specielt i Slack synes jeg er et godt tool til dette.”

Kommentarer fra LAZZAWEBs medarbejdere i 4. kvartal 2021:

“Jeg glæder mig generelt set til at møde ind på arbejde, hvilket jeg sjældent har oplevet før. Er super glad for den positive stemning der altid er på arbejde. Mine kollegaer er gode til at hjælpe og være tålmodige, også på tværs af afdelinger når det af og til er nødvendigt.”

“Jeg bliver generelt set meget motiveret til at arbejde. Udvikling i arbejdsopgaver er alfa omega fremadrettet. Men det kommer i takt med erfaring.”

“Jeg er overordnet glad for at møde ind på arbejdet. Nogle gange er der meget travlt.”

“Vi bevæger os ofte ud i ukendt vand. Det er fedt!”

“Fede kollegaer, spændende kunder samt højt faglig niveau.”

“Som udgangspunkt er det en arbejdsplads der virkelig motiverer mig og jeg glæder mig til at møde ind og give den gas.”

"Skønne kolleager som gerne hjælper én hvis man sidder fast. Kun positivitet herfra."

Bureau ledelse i verdensklasse

Herunder er medarbejdernes vurdering.

Oplev LAZZAWEB kulturen

Sådan er det at arbejde hos LAZZAWEB

Afspil videoen