Få profitabel vækst
Tilbage til marketingordbogen

Hvad er CPA?

CPA står for Cost per acquisition eller Cost per action, og på dansk omtales det som pris pr. konvertering. CPA anvendes til at måle effekten af ens markedsføring og er meget effektiv, da annoncøren først skal betale, når der er sket en konvertering.

Læsetid: 3 minutter

Hvad betyder CPA?

Cost per acquisition er en afregningsmodel, hvor der betales pr. konvertering. Det vil sige, at der først betales, når en bruger har udført en bestemt handling. Med Cost per acquisition kan du derfor finde ud af, hvor meget du betaler for hver enkelt kunde. De konverteringer, der måles på, kan være forskellige alt efter hvad målet for kampagnen er. Det kan f.eks. være tilmelding til et nyhedsbrev, udfyldelse af en kontaktformular eller et salg. 

Med CPA har du mulighed for at få et indblik i, hvilke annoncer, der skaber mest værdi for din virksomhed, da du kan teste forskellige annoncetyper og medier, uden at betale for de annoncer, som ikke opfylder målet.  

En anden fordel ved CPA er, at det typisk motiverer mediet, som din annonce ligger på, til at booste annoncen og sørge for, at den bliver set så meget som muligt, da de ikke bliver betalt, før den giver udbytte. Det kan også medføre, at der er flere medier, som ikke ønsker at anvende denne metode, da det kræver meget arbejde, da annoncernes effekt afhænger af flere faktorer, end medierne tit kan håndtere. 

Hvordan bruges CPA?

Når du vælger at anvende CPA er det en god ide at finde ud af, hvad værdien  af den konvertering, som skal spores, er. Jo mere den handling er værd, jo højere kan du sætte din CPA-pris. Der er stor forskel på, hvor værdifulde de forskellige konverteringer er. Hvis konverteringen er, at en kunde skal færdiggøre et køb på din hjemmeside, vil denne konvertering være mere værd, end hvis konverteringen er at få flere tilmeldte til et nyhedsbrev. Jo mere direkte salg konverteringerne giver, jo højere kan du sætte din CPA-pris til at være.

Andre eksempler på konverteringer med CPA:

  • Tilmeldelse til event
  • Udfyldning af kontaktformular 
  • Underskrivning af aftale

Start med at beregne hvor meget værdi den valgte konvertering vil give, så du kan sørge for, at CPA-prisen er lavere og dermed sikre, at kampagnen giver overskud.

Et sted hvor CPA bruges meget er indenfor affiliate marketing, da du først betaler for dine annonceringsaftaler, når de giver konverteringer. Det tiltrækker gode annoncører og giver en større sandsynlighed for at få succes med sin markedsføring. 

Hvordan beregnes CPA

CPA beregnes ved at dividere marketingsomkostningerne med  antallet af konverteringer, som den givne kampagne har fået.

CPA er modsat CPC ofte mere attraktivt for annoncøren, hvor CPC er mere attraktivt for udbyderen, som ofte er en søgemaskine, socialt medie eller lignende. 

Hvorfor er CPA vigtigt?

CPA står for Cost Per Action, og det er en vigtig måleenhed for onlineannoncører. CPA måler omkostningerne ved at få en bruger til at udføre en bestemt handling, som f.eks. at klikke på en annonce eller købe et produkt. CPA er vigtigt, fordi det hjælper annoncører med at måle og forbedre deres annonceringskampagner. Det gør det muligt for annoncører at se, hvor meget de skal betale for hver bruger, der udfører en bestemt handling, og hvilke annoncer der er mest effektive. CPA hjælper også annoncører med at finde ud af, hvilke brugere der er mest tilbøjelige til at købe et produkt eller klikke på en annonce.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til

210 Trustpilot ratings
4,9
30 Google ratings
5,0
90 Facebook ratings
5,0
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 500 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på profitabel vækst?

Få profitabel vækst på Google med os som solid skaleringspartner. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO.