Få profitabel vækst
Tilbage til marketingordbogen

Hvad er Copyright?

Copyright er et immaterialretligt begreb, der beskytter immaterielle værdier som f.eks. litterære og kunstneriske værker. Begrebet findes ikke i dansk lovgivning, men der findes en række internationale aftaler, der giver danskere adgang til beskyttelse af deres værker i udlandet. Det litterære og kunstneriske omfang af copyright beskyttelse er meget bredt. Copyright kan beskytte alt fra en enkelt tekst til et helt kunstværk. Copyright-beskyttede værker kan f.eks. være bøger, artikler, film, musik, tegninger, billeder eller computerprogrammer.

Læsetid: 2 minutter

Hvad betyder Copyright?

Copyright er en lovgivning, der beskytter forfattere og andre kunstnere og deres værker. Copyright-loven giver forfatteren eller kunstneren enerettighed til at bestemme, hvordan værket må anvendes, og giver dermed mulighed for at tjene penge på værket.

Copyright-loven gælder for en række forskellige typer af værker, herunder litterære værker, musikalske værker, billeder, videoer og computerprogrammer. Værker, der er beskyttet af copyright, må ikke kopieres, udgives eller på anden måde distribueres uden forfatterens eller kunstnerens samtykke.

Forfattere og kunstnere kan overdrage deres copyright til andre, for eksempel en udgiver eller producent. Dette giver dem mulighed for at få betaling for brugen af deres værker.

Copyright-loven giver også forfattere og kunstnere mulighed for at sagsøge personer, der krænker deres copyright. Hvis en domstol finder en person skyldig i copyright-krænkende adfærd, kan denne pålægge personen en bøde eller fængselsstraf.

Hvordan bruges Copyright?

Copyright er en form for immateriel rettighed, der giver ophavsmanden til et værk ret til at bestemme, hvordan værket må anvendes og distribueres. Copyright giver ophavsmanden eksklusiv ret til at udgive, fremstille, udøve eller på anden måde gøre værket tilgængeligt for offentligheden. Værket må ikke anvendes uden ophavsmandens samtykke.

Copyright kan gælde for et værk i almindelighed eller for en bestemt udgave af værket. Copyright kan også gælde for enkelte elementer i et værk, f.eks. en tekst, et billede eller musik.

Copyright beskytter ikke ideer, men kun de konkrete udformninger af ideerne. Copyright giver derfor ikke ophavsmanden eksklusiv ret til at bruge ideen til et værk, men kun til at bruge den konkrete udformning af ideen.

Hvorfor er Copyright vigtigt?

Copyright er en vigtig del af immateriel ejendomsret, som giver ophavsmanden eller andre rettighedshavere eneret til at udnytte deres værk. Copyright giver også ophavsmanden eller andre rettighedshavere eneret til at forbyde andre at udnytte deres værk. Copyright beskytter også værket mod kopiering, ændringer og anden bearbejdning uden samtykke fra rettighedshaverne.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til

210 Trustpilot ratings
4,9
30 Google ratings
5,0
90 Facebook ratings
5,0
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 500 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på profitabel vækst?

Få profitabel vækst på Google med os som solid skaleringspartner. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO.