Få profitabel vækst
Tilbage til marketingordbogen

Hvad er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation og er en EU-forordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018. Forordningen har til formål at forbedre databeskyttelsen for borgere i EU og sikre, at deres personlige oplysninger behandles sikkert og forsvarligt. GDPR omfatter regler om indsamling, opbevaring, brug, overførsel og beskyttelse af personlige oplysninger.

Læsetid: 1 minut

Hvad betyder GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation og er en EU-forordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018. Forordningen har til formål at forbedre databeskyttelsen for borgere i EU og sikre, at deres personlige oplysninger behandles på en sikker og transparent måde. GDPR giver borgerne flere rettigheder, herunder adgang til deres egne data, ret til at få deres data slettet og ret til at gøre indsigelse mod behandling af deres data. GDPR forbedrer også databeskyttelsen ved at stille strengere krav til virksomheder, der behandler personlige oplysninger. Virksomheder skal bl.a. kunne dokumentere, at de overholder GDPR. GDPR gælder for alle virksomheder, der behandler personlige oplysninger om borgere i EU, uanset hvor virksomheden er beliggende.

Hvordan bruges GDPR?

Formålet med GDPR er at give individuelle rettigheder til personer, som er registreret i en database. GDPR giver mulighed for at få adgang til de oplysninger, som er registreret om en person, og for at få dem ændret eller slettet. GDPR forhindrer også, at personoplysninger bliver registreret uden samtykke eller uden grund.

Hvorfor er GDPR vigtigt?

GDPR er vigtigt, fordi det sikrer, at vores personlige oplysninger bliver behandlet på en sikker og forsvarlig måde. Desuden giver GDPR os som borgere en række rettigheder, såsom ret til at blive glemt, hvilket betyder, at vi kan bede virksomheder om at slette vores personlige oplysninger.

GDPR er et vigtigt skridt i retning af et mere sikkert og transparent internet, og det er vigtigt, at vi som brugere tager vores egne forholdsregler for at sikre, at vores data bliver behandlet på en sikker måde.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til

210 Trustpilot ratings
4,9
30 Google ratings
5,0
90 Facebook ratings
5,0
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 500 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på profitabel vækst?

Få profitabel vækst på Google med os som solid skaleringspartner. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO.