Få profitabel vækst
Tilbage til marketingordbogen

Primær data definition

Primær data er data, der er indsamlet af forskeren selv gennem observationer eller undersøgelser. Dette kan omfatte spørgeskemaer, der er udfyldt af respondenter, eller data indsamlet gennem personlige observationer. Forskere bruger ofte primær data, når der ikke er tilgængelige andre data, der kan belyse deres undersøgelsesspørgsmål. Primær data kan også være nyttige, når de eksisterende data er forældede eller ikke fuldt dækkende.

Læsetid: 2 minutter

Hvad er Primær data?

En primær datakilde er en datakilde, der indeholder oplysninger, der er indsamlet direkte fra den aktuelle kilde. Dette kan omfatte interviews, undersøgelser, eksperimenter osv. En primær datakilde giver den mest nøjagtige og aktuelle information til rådighed.

Hvordan bruges Primær data?

Primær data er data, der er indsamlet af undersøgeren selv. Dette kan ske gennem observation, spørgeskemaer, interviews eller eksperimenter.

Observationer kan være enten direkte eller indirekte. Direkte observation foregår, når undersøgeren selv deltager i den aktivitet, der observeres. Indirekte observation foregår, når undersøgeren ikke deltager i den aktivitet, der observeres.

Spørgeskemaer er et andet vigtigt redskab til indsamling af primær data. Spørgeskemaer kan være enten åbne eller lukkede. Åbne spørgeskemaer giver mulighed for, at respondenten selv kan besvare spørgsmålene på den måde, der passer dem bedst. Lukkede spørgeskemaer har faste svaralternativer, som respondenten skal vælge imellem.

Interviews er en anden type primær data, der indsamles gennem personlige samtaler mellem undersøgeren og respondenten. Interviews kan være enten dybdegående eller overfladiske. Dybdegående interviews giver mulighed for at komme ind på flere detaljer og få et mere personligt billede af respondenten. Overfladiske interviews er hurtigere og handler kun om de mest basale spørgsmål.

Eksperimenter er den sidste type primær data. Eksperimenter foregår, når undersøgeren selv gennemfører en test eller et forsøg. Dette giver mulighed for at kontrollere alle variabler og dermed få et præcist billede af, hvad der sker.

Hvorfor er Primær data vigtigt?

Det er primært data, der giver os de mest nøjagtige oplysninger, der er til rådighed, og derfor er det afgørende, at vi bruger dem, når vi træffer beslutninger. De fleste af os har brug for primære data til at træffe beslutninger i vores daglige liv – vi bruger dem til at finde ud af, hvor vi skal bo, hvilket job vi skal søge, og hvilke produkter vi skal købe. Uden primære data ville vi være nødt til at gætte os frem til de rigtige beslutninger, og det ville ikke være hensigtsmæssigt.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til

210 Trustpilot ratings
4,9
30 Google ratings
5,0
90 Facebook ratings
5,0
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 500 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på profitabel vækst?

Få profitabel vækst på Google med os som solid skaleringspartner. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO.