Få profitabel vækst
Tilbage til marketingordbogen

Reciprocity definition

Reciprocity er et udtryk, der ofte bruges i forbindelse med sociale medier. Reciprocity betyder, at hvis man giver noget til andre, så får man noget igen. Dette kan være i form af følgere, likes eller andre former for anerkendelse. På sociale medier er det almindeligt at se folk, der udveksler gaver, fordi de håber på at få noget igen. I nogle tilfælde kan dette være en fordel, men i andre tilfælde kan det virke manipulerende og uegnet.

Læsetid: 1 minut

Hvad er Reciprocity?

Reciprocitet er en social adfærd, hvor individuelle handlinger bliver udført i forventning om, at andre vil gengælde denne adfærd. Reciprocitet er en almindelig social strategi, der anvendes af mennesker over hele verden for at skabe og vedligeholde sociale relationer. Nogle forskere hævder, at reciprocitet er en af de mest fundamentale sociale love, der styrer menneskelig adfærd.

Hvordan bruges Reciprocity?

Reciprocity er en social norm, der beskriver en forventning om, at gensidighed vil blive udvist af parterne i en social interaktion. Normen er almindeligvis anvendt i situationer, hvor to personer udveksler gaver eller ydelser, og forventer, at den anden person vil gengælde gestus’en. Reciprocity kan også have en negativ konnotation, og beskrive en forventning om, at hvis man gør en person fortræd, vil vedkommende gøre en igen.

Hvorfor er Reciprocity vigtigt?

Reciprocity er vigtigt fordi det er en grundlæggende social kontrakt, der giver mening i verden. Den siger, at vi giver og tager imod, og at vi behandler andre, som vi gerne vil behandles. Reciprocity er også vigtigt fordi det er en grundsten i mange af vores sociale institutioner, såsom vores love og vores økonomiske system. Uden denne grundlæggende forståelse af, hvordan vi skal behandle hinanden, ville verden være et meget kaotisk sted.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til

210 Trustpilot ratings
4,9
30 Google ratings
5,0
90 Facebook ratings
5,0
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 500 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på profitabel vækst?

Få profitabel vækst på Google med os som solid skaleringspartner. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO.