Få profitabel vækst
Tilbage til marketingordbogen

Research definition

Research er en systematisk undersøgelse eller undersøgelse af et emne med det formål at finde ud af noget eller besvare et spørgsmål. Undersøgelser kan være af mange forskellige typer, herunder forskning i lægemiddelvirksomheder, der prøver nye lægemidler, eller undersøgelser af mennesker, der er frivillige til at deltage.

Læsetid: 2 minutter

Hvad er Research?

Research er undersøgelse eller efterforskning, især i et felt som f.eks. medicin eller kunst. Et forskningsprojekt kan have til formål at finde ud af, hvordan et bestemt emne fungerer, eller at sammenligne to eller flere ting. Forskning kan også bruges til at opfinde noget helt nyt.

Hvordan bruges Research?

Forskning bruges til at finde svar på spørgsmål og løse problemer. Det kan gøres ved at undersøge emner eller ved at teste teorier. Forskning kan være teoretisk eller empirisk. Teoretisk forskning fokuserer på at finde svar på spørgsmål ved hjælp af logik og argumentation. Empirisk forskning fokuserer på at finde svar ved hjælp af observationer og eksperimenter. Forskning kan være deskriptiv, analytisk eller eksperimentel. Deskriptiv forskning beskriver et problem eller en situation. Analytisk forskning undersøger årsagerne til et problem eller en situation. Eksperimentel forskning test teorier ved at gennemføre forsøg. Forskning kan være kvalitativ eller kvantitativ. Kvalitativ forskning fokuserer på at beskrive et problem eller en situation. Kvantitativ forskning fokuserer på at finde svar på spørgsmål ved hjælp af tal. Forskning kan være grundlæggende eller anvendt. Grundlæggende forskning fokuserer på at finde nye viden. Anvendt forskning fokuserer på at finde ny viden, der kan bruges til at løse et problem eller forbedre en situation.

Hvorfor er Research vigtigt?

Det er vigtigt at foretage forskning, før man træffer beslutninger om noget som helst. Forskning hjælper os med at finde ud af, hvad der virkelig fungerer, og hvad der ikke gør. Det hjælper os også med at forstå, hvorfor tingene virker, som de gør. Forskning kan være med til at afdække nye muligheder, som vi måske ikke selv havde tænkt på. Alt i alt hjælper forskning os med at træffe bedre beslutninger – både på et individuelt og et samfundsmæssigt niveau.

Spændende viden i præcis det format, du har lyst til

210 Trustpilot ratings
4,9
30 Google ratings
5,0
90 Facebook ratings
5,0
30+ dedikerede Google-specialister
Vækstet mere end 500 kunder siden 2015
Få dominans på Google

Klar på profitabel vækst?

Få profitabel vækst på Google med os som solid skaleringspartner. Vi ser og udnytter synergierne mellem Google Ads og SEO.